FOTO Concursul de admitere s-a încheiat la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni

Concursul de admitere s-a încheiat la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni

La concursul de admitere – sesiunea 2016, s-au înscris 459 de candidaţi, iar după parcurgerea probelor eliminatorii au rămas în concurs 339 de candidaţi, din care 310 bărbaţi, 28 femei şi 1 bărbat aparţinând altor minorităţi.

Aceştia au avut de parcurs sâmbătă, 10 septembrie a.c. testul grilă de verificare a cunoştinţelor, care a constat în 90 de întrebări, din care 60 la limba română şi 30 la limba străină (engleză sau franceză).

În urma acestei probe, în seria de elevi 2016-2018 au fost admişi 154 de bărbaţi, din care un bărbat pe locurile altor minorităţi, şi 21 de femei. Cele trei locuri alocate etniei rome pentru care nu au existat candidaţi, precum şi locul rămas neocupat în prima fază dintre cele două alocate altor minorităţi s-au ocupat prin redistribuire în ordinea descrescătoare a punctajului de admitere, de către candidaţii care au susţinut concursul în cadrul instituţiei noastre.

Cel mai mare punctaj al probei scrise a fost de 85 de puncte, obţinut de către trei candiadţi din judeţele Suceava, Bacău şi Maramureş, iar ultimul candidat declarat admis a obţinut 57 de puncte.
Candidaţii declaraţi „admis” se vor prezenta la sediul şcolii în data de 30 septembrie a.c. pană la orele 14.00, urmând ca anul de învăţământ al elevilor jandarmi să înceapă pe data de 3 octombrie 2016.

***
În conformitate cu Dispoziţia directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru programe de licenţă şi postliceale din instituțiile de învăţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2016, Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni i-au fost repartizate 175 de locuri, comune pentru femei şi bărbaţi, din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi.

Concursul de admitere s-a încheiat la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni

Concursul de admitere s-a încheiat la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni

Concursul de admitere s-a încheiat la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni

Concursul de admitere s-a încheiat la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni

Concursul de admitere s-a încheiat la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni

Niciun comentariu

Un produs Blogger.