APIA Suceava: Situatia depunerii cererilor unice de plata aferente anului 2017 si sumele autorizate la plata pentru anul 2016

I )Situația depunerii cererilor unice de plată din județul Suceava pentru campania 2017

Prin OUG nr 3/2015, cu modificarile ulterioare, privind aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, se aprobă schemele de plați directe și plățile naționale tranzitorii care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020.
Schemele de plăţi directe sunt următoarele:
    a) schema de plată unică pe suprafaţă;
    b) plata redistributivă;
    c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
    d) plata pentru tinerii fermieri;
    e) schema de sprijin cuplat;
    f) schema simplificată pentru micii fermieri.
  Ajutoarele naţionale tranzitorii - ANT se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Schema de plată unică pe suprafaţă presupune acordarea unei plăţi unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de producţie. Cuantumul plăţii unice pe suprafaţă se calculează prin împărţirea plafonului anual alocat schemei la numărul total de hectare eligibile declarate la nivel naţional în anul respectiv. Acesta se stabilește prin hotărâre de guvern.
Ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite ANT, reprezintă plăţi care se acordă fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în anul 2013. Condiţiile specifice de acordare a ANT sunt identice cu cele pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare aferente anului 2013.
Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe suprafaţă şi se acordă gradual pentru primele 30 ha ale exploataţiei agricole, indiferent de suprafaţa acesteia. Cuantumul plăţii redistributive şi intervalele de suprafaţă pentru care se acordă această plată se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului. Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care şi-au fragmentat exploataţiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă şi nici fermierii ale căror exploataţii sunt rezultatul fragmentării respective.

Fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafaţă aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă şi mediu:
    a) diversificarea culturilor;
    b) menţinerea pajiştilor permanente existente;
    c) prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă.
Cuantumul plăţii pentru înverzire pe hectarul eligibil se calculează anual prin împărţirea plafonului stabilit la numărul total de hectare eligibile.
Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăţi anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unică pe suprafaţă

Tineri fermieri înseamnă acele persoane fizice care:

    a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă drept conducători şefi ai exploataţiei sau care s-au stabilit deja în unul dintre cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă; şi
    b) au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii.
Cuantumul plăţii pe hectar este de 25% din cuantumul pe hectar al plăţii unice pe suprafaţă şi se acordă pentru maximum 60 ha eligibile, declarate de fermier.

Fermierul care depune o cerere unică de plată în anul 2015 este eligibil pentru schema de plată unică pe suprafaţă şi are dreptul la o plată anuală de maximum 1.250 euro, în funcţie de suprafaţa şi/sau numărul de animale eligibile pe care le deţine în exploataţie, se include automat în schema simplificată pentru micii fermieri.
Plata acordată înlocuieşte valoarea totală a plăţilor care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an, care includ schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru înverzire şi, după caz, plata pentru tinerii fermieri şi sprijinul cuplat.
Nu pot participa la schemă fermierii care au dreptul la plată anuală mai mare de 1.250 euro.
Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai în anul 2015, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii patru ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plată.

In cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2017, care s-a incheiat la data de 15.05.2017, in judetul Suceava au fost depuse un număr de 48363 cereri pentru o suprafaţă de 200.935 hectare. Facem precizarea ca in aceasta campanie s-a inregistrat o crestere de 1726 hectare a suprafetei de teren pentru care se solicita subventii fata de campania 2016.
Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

II) Valoarea plăților aferente anului 2016 pentru schemele de sprijin se prezintă astfel:
  • Subvenţia pe suprafaţă este compusă din cinci scheme.
Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) – 96,88 euro/ha
Plata pe înverzire, greening – 57,37 euro/ha. Autorizată la plată din 12 mai 2016. 
Plata redistributivă - primul interval: 1 - 5 ha inclusiv în cuantum de 5 euro/ha; al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha inclusiv în cuantum de 48,85 euro/ha.
Plata pentru tinerii fermieri - 22,87 euro/ha.
ANT 1 (Schema de ajutoare naţionale tranzitorii pentru culturi pe teren arabil, decuplată de producţie) în cuantum de 17,7204 euro/ha.
  • Plata pentru micii fermieri – exploatații agricole până-n 7 ha, cuantum maxim 1250 euro. euro/exploatație.
  • Sprijin cuplat
Soia - 232,3495 euro/ha.
Lucernă – 65 euro/ha
Orez – 460 euro/ha
Hamei – 510 euro/ha
Sfeclă de zahăr – 610 euro/ha
Cartofi de sămânță – 970 euro/ha
Mazăre boabe pentru industrializare – 48,0660 euro/ha
Fasole boabe pentru industrializare – 190 euro/ha 
Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară – 710 euro/ha
Tomate pentru industrializare cultivate în câmp – 1410 euro/ha
Castraveți pentru industrializare cultivați în câmp – 510 euro/ha
Prune destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice – 2210 euro/ha
Cireșe și vișine destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice – 147,6863 euro/ha
Caise și zarzăre destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice – 310 euro/ha
Mere destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice – 80,7207 euro/ha
Cânepă pentru ulei și fibre – 204 euro/ha
SECTOR ZOOTEHNIE
  • AJUTOR NAȚIONAL TRANZITORIU (ANTZ)
ANTZ 7 Vaci de lapte - 19,2099 euro/tona lapte.
ANTZ 8 Vite de carne – 92,4508 euro/cap de animal.
ANTZ  9 ovine și caprine – 5,5957 euro/cap de animal.
  • SPRIJIN CUPLAT (SCZ)
SCZ 7.19 ovine 27,066 euro/cap de animal. 
SCZ 7.20 caprine – 27,066 euro/cap de animal. 
SCZ vaci de lapte - 732,8778 euro/cap de animal.
SCZ bivolițe de lapte – 186,7414 euro/cap de animal.
SCZ taurine de carne – 690,6164 euro/cap de animal. 

Valoarea platilor pentrumăsuri de mediu și climă ale PNDR 2014-2015:


Măsura 10 - agromediu și climă
Valoarea plății
Submăsura 10.1 - Pachete de agromediu și climă
Pachetul 1 - pajiști de înaltă valoare naturală
93 €/ha/an
Pachetul 2 - practici agricole tradiționale (aplicat numai âi combinație cu pachetul 1)

varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe
100 €/ha/an
varianta 2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe
21 €/ha/an
Pachetul 3 - pajiști importante pentru păsări

Subpachetul 3.1 - Crex crex

varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex
261 €/ha/an
varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex
182 €/ha/an
Subpachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus

varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco
159 €/ha/an
vespertinus

varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor
80 €/ha/an
și Falco vespertinus

Pachetul 4 - culturi verzi
128 €/ha/an
Pachetul 5 - adaptarea la efectele schimbarilor climatice
125 €/ha/an
Pachetul 6 - pajiști importante pentru fluturi

varianta 6.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
361 €/ha/an
varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
282 €/ha/an
Pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentr gâsca cu gât roșu (Branta
250 €/ha/an
ruficollis)

Pachetul 8 - creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

Ovine
87 €/UVM
Caprine
40 €/UVM
Bovine (taurine și bubaline)
200 €/UVM
Ecvidee
200 €/UVM
Porcine
176 €/UVM
Măsura 211 - agricultură ecologică
Valoarea plății
Submasura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică

Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în
293 €/ha/an
conversia la agricultură ecologică

Pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultură ecologică
500 €/ha/an
Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultură ecologică
620 €/ha/an
Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultură ecologică
530 €/ha/an
Pachetul 5 - plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultură ecologică
365 €/ha/an
Pachetul 6 - pajiști permanente aflate în conversia la agricultură ecologică
124 €/ha/an
Submăsura 10.2 - Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică

Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) certificate în
218 €/ha/an
agricultură ecologică

Pachetul 2 - legume certificate în agricultură ecologică
431 €/ha/an
Pachetul 3 - livezi certificate în agricultură ecologică
442 €/ha/an
Pachetul 4 - vii certificate în agricultură ecologică
479 €/ha/an
Pachetul 5 - plante medicinale și aromatice certificate în agricultură ecologică
350 €/ha/an
Pachetul 6 - pajiști permanente certificate în agricultură ecologică
111 €/ha/an
Măsura 13 - zone care se confruntă cu constrângeri naturale
Valoarea plății
Submăsura 13.1 - zona montană
86 €/ha/an
Submăsura 13.2 - zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
54 €/ha/an
Submasura 13.3 - zone care se confruntă cu constrângeri apecifice
70 €/ha/an
Plăţile se fac la cursul de schimb valutar de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363 din 01 octombrie 2016.

Situația plăților efectuate la nivelul județului Suceava, până la data de 23.05.2017, se prezintă astfel:

FOND
SCHEMA
SUMA PLATITA IN EURO
NUMAR FERMIERI AUTORIZATI LA PLATA
BN
ANT1
1,628,259.57
32345
ANT6
21,365.18
5
ANT7
774,195.58
3812
ANT8
6,782,525.46
11377
ANT9_C
66,375.42
202
ANT9_O
1,028,886.97
1271
TOTAL BN
10,301,608.18

BN1
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1 C2016
15,922.94
240
Plata pachet 1 (pajisti cu inalta valoare naturala)-FEADR-C2016
15,928.89
194
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1.2.1
2,425.58
86
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1.2.2
854.86
117
Plata pachet 2 (practici agricole traditionale)-FEADR-C2016
5,641.89
177
10.4-Culturi verzi - FEADR - C2016
12.58

Plata pachet 4 (Culturi verzi)-FEADR-C2016
77.05

Masura 10 - Agro-mediu si clima P1 C2016
39,956.96
1622
Plata pachet 1 (pajisti cu inalta valoare naturala)-BN1-C2016
106,323.13
4721
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1.2.1
6,339.16
679
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1.2.2
1,989.38
726
Plata pachet 2 (practici agricole traditionale)-BN1-C2016
40,362.49
4262
Masura 10 - Agro-mediu si clima P6.1
4.80
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S1_P6.1
8.37
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S2_P1
9.81
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S2_P6.2
55.29
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S1_P1
39.26
3
Masura 11 - Agricultura ecologica S1_P2
15.75
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S1_P6.1
44.27
2
Masura 11 - Agricultura ecologica S1_P6.2
4.00
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S2_P1
50.71
5
Masura 11 - Agricultura ecologica S2_P3
16.57
1
Plata pachet 5 (culturi agricole pe terenuri arabile inclusiv plante de nutret)-FEADR-C2016
1,108.52
3
Plata pachet 5 (legume, inclusiv ciuperci si cartofi)-BN1-C2016
79.56
1
Plata compensatorie zona montana - C2016
235,352.16
418
Plata compensatorie zona constrangeri naturale - C2016
72.32
2
Plata compensatorie zona montana - C2016
76,830.30
15247
Plata compensatorie zona constrangeri naturale - C2016
28.02
10
Plata compensatorie zona constrangeri specifice - C2016
11.72
2
TOTAL BN1
549,566.34

FEADR
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1 C2016
90,230.82
240
Plata pachet 1 (pajisti cu inalta valoare naturala)-FEADR-C2016
90,262.20
194
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1.2.1
13,744.94
86
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1.2.2
4,844.51
117
Plata pachet 2 (practici agricole traditionale)-FEADR-C2016
31,971.04
177
10.4-Culturi verzi - FEADR - C2016
239.02
4
Plata pachet 4 (Culturi verzi)-FEADR-C2016
1,464.06
8
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1 C2016
759,198.94
1622
Plata pachet 1 (pajisti cu inalta valoare naturala)-BN1-C2016
2,020,586.70
4721
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1.2.1
120,444.02
679
Masura 10 - Agro-mediu si clima P1.2.2
37,803.16
726
Plata pachet 2 (practici agricole traditionale)-BN1-C2016
767,230.25
4299
Masura 10 - Agro-mediu si clima P6.1
91.23
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S1_P6.1
47.43
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S2_P1
55.59
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S2_P6.2
313.34
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S1_P1
745.98
3
Masura 11 - Agricultura ecologica S1_P2
299.25
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S1_P6.1
841.09
2
Masura 11 - Agricultura ecologica S1_P6.2
76.04
1
Masura 11 - Agricultura ecologica S2_P1
963.82
5
Masura 11 - Agricultura ecologica S2_P3
314.93
1
Plata pachet 5 (culturi agricole pe terenuri arabile inclusiv plante de nutret)-FEADR-C2016
21,061.74
3
Plata pachet 5 (legume, inclusiv ciuperci si cartofi)-BN1-C2016
1,511.69
1
Plata compensatorie zona montana - C2016
166,204.05
418
Plata compensatorie zona montana - C2016
5,377,199.82
15247
Plata compensatorie zona constrangeri naturale - C2016
1,906.84
10
Plata compensatorie zona constrangeri specifice - C2016
222.77
2
TOTAL FEADR
9,509,875.27

FEGA
Plata SAPS-C2016
8,812,887.48
9363
Plata Redistributiva - C2016
1,821,395.53
46413
Plata practici agricole clima si mediu - C2016
5,140,074.40
9434
Plata Tinerii fermieri - C2016
112,725.78
350
Sprijin cuplat masura 1- Soia 2016
329,339.58
63
LUCERNA
23,870.24
43
Sprijin cuplat masura 5- Canepa pt ulei si fibra 2016
4,344.73
1
Sprijin cuplat masura 7-Cartof de samanta 2016
12,133.07
2
Sprijin cuplat masura 9- Sfecla de zahar 2016
268,232.00
6
Sprijin cuplat masura 15- Mere pt industrializare 2016
7,677.94
14
Sprijin cuplat masura 21-Taurine carne - SCZ-TC 2016
637,919.79
39
Sprijin cuplat masura 22-Vaci lapte – SCZ-VL 2016
3,446,769.24
308
Sprijin cuplat masura 20.2-Caprine-SCZ-C 2016
15,891.77
4
Plata Micii fermieri - SAPS - C2016
8,601,961.18
36921
Plata Redistributiva - Mic fermier - C2016
546,744.10
36919
Plata Micii fermieri - Practici agricole clima si mediu - C2016
5,107,555.98
36926
Plata Tinerii fermieri-Mic fermier - C2016
30,758.13
531
Mici cuplat masura 1- Soia 2016
645.93
2
LUCERNA MIC FERMIER
221.65
1
Mici cuplat masura 15- Mere pt industrializare 2016
259.19
1
TOTAL FEGA
34,921,407.71TOTAL PLATI
55,282,457.50


Director executiv,
Eugen MOGOS
Mai nouă Mai veche