Fostul primar Vasile Melen, trimis în judecată de procurorii DNA Suceava

Prin rechizitoriul nr. 87/P/2013 din data de 12 iulie 2017, procurorii din cadrul DNA – SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA , au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate:

a inculpatului MELEN VASILE VIOREL, fost primar al comunei Brodina, jud. Suceava în perioada 28.06.2012 – 16.03.2015, fost administrator şi asociat al SC FORESTBROD SRL Brodina în perioada 19.03.2003 – 12.06.2012, pentru săvârşirea:

- a 2 infracţiuni de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1, 3 din Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplic art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin 1 Cod penal constând în aceea că:

- în calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina şi lider al Asocierii SC FORESTBROD SRL Brodina-SC SUCT SA Suceava, a prezentat, cu rea credinţă, la data de 15.03.2011, în etapa de licitaţie organizată de comuna Ulma, documente inexacte: constând în Acordul de Asociere dintre SC FORESTBROD SRL, Brodina-SC SUCT SA Suceava din data de 14.03.2011, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic) precum şi oferta tehnică, financiară şi documentele de calificare ale Asocierii SC FORESTBROD SRL-SC SUCT SA, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câştigării licitaţiei şi obţinerii contractului de lucrări nr.189/19.06.2011, aferent contractului de finanţare nerambursabilă C322010913500134 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi comuna Ulma pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 3 acţiuni de investiţii: 1. Modernizare DC Nisipitu-Lupcina; 2. Înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip after school în loc. Ulma, jud. Suceava; 3. Modernizare cămin cultural Ulma şi păstrare tradiţii locale” în condiţiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură, toate condiţiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări, fapta având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, a sumei de 10.783.474,88 lei.

Acordul de asociere din data de 14.03.2011 dintre SC FORESTBROD SRL şi SC SUCT SA nu a fost încheiat în scopul realizării lucrărilor, în condiţiile prevăzute în fişa de date a achiziţiei ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare şi câştigării licitaţiei organizate de Primăria Ulma, de către SC FORESTBROD SRL., acordul şi oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, reprezentând documente inexacte din punct de vedere al realităţii datelor prezentate comisiei de licitaţie.

- în calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina şi lider al Asocierii SC FORESTBROD SRL Brodina-SC SUCT SA Suceava, a prezentat, cu rea credinţă, la datele de 07.05.2012, în etapa de depunere a ofertelor la licitaţia organizată de comuna Brodina respectiv, 15.05.2012, în etapa de clarificări cerute în cadrul licitaţiei, documente inexacte: constând în Acordul de Asociere dintre SC FORESTBROD SRL, Brodina-SC SUCT SA Suceava din data de 14.05.2012, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic) precum şi oferta tehnică, financiară şi documentele de calificare ale Asocierii SC FORESTBROD SRL-SC SUCT SA, iar în calitate de primar al comunei Brodina (funcţie ocupată între timp, începând cu 28.06.2012) şi reprezentant legal de proiect, a prezentat la CRPDRP Iaşi împreună cu dosarul depus la licitaţie şi documente false constând în listele de verificare a conflictului de interese şi incompatibilităţi de participare din 09.07.2012 şi 31.07.2012 în care a declarat în fals că la şi din momentul depunerii ofertelor, nu a fost acţionar/asociat/administrator la firmele participante la licitaţiei, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câştigării licitaţiei şi obţinerii contractelor de lucrări nr. 4264/365/31.07.2012 și 4265/366/31.07.2012, aferente contractului de finanţare nerambursabilă C322010913500128 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi comuna Brodina pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 5 acţiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina, judeţul Suceava: 1. Modernizare drumuri comunale şi pod peste pârâul Ciumârnariu, 2. Prima înfiinţare a sistemului centralizat de alimentare cu apă; 3. Reţele de canalizare şi staţie de epurare şi 4. Centru de asistenţă după programul şcolar tip After School, 5. Achiziţionare sistem audio şi lumini pentru dotarea căminului cultural. în condiţiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură, toate condiţiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, fapta având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, a sumei totale de 11.943.158,50 lei .

Acordul de asociere din data de 14.05.2012 dintre SC FORESTBROD SRL şi SC SUCT SA nu a fost încheiat nici în acest caz, în scopul realizării lucrărilor, în condiţiile prevăzute în fişa de date a achiziţiei ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare şi câştigării licitaţiei organizate de Primăria Brodina, de către SC FORESTBROD SRL, acordul şi oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, reprezentând documente inexacte din punct de vedere al realităţii datelor prezentate comisiei de licitaţie.

- a unei infracţiuni de conflict de interese, prev. de art. 301 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (17 acte materiale), constând în aceea că:
- în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în calitate de primar al comunei Brodina (funcţie ocupată începând cu data de 28.06.2012 până la data de 16.03.2015), în perioada 31.07.2012-16.01.2013, a semnat un număr de 17 acte (contractele de lucrări încheiate între comuna Brodina şi SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 4264/365/31.07.2012, nr. 4265/366/31.07.2012, nr. 7206/07.12.2012, nr. 2435/512/05.04.2013, nr. 5614/26.09.2012, nr. 5661/28.09.2012, nr. 4395/4522/01.08.2013, nr. 5726/4954/15.10.2013, contractul de prestări servicii încheiat între comuna Brodina şi SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 3186/15.05.2013, acordurile cadru de servicii încheiate între comuna Brodina şi SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 4534/08.08.2013, nr. 5994/5204/31.10.2013 şi nr. 6680/1541/21.11.2014, actul adiţional încheiat între comuna Brodina şi SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 3764/29.06.2012 prin care s-a prelungit până la data de 31.03.2013, durata contractului nr. 5782/2010, contractele de vânzare cumpărare având ca obiect suprafeţe de teren încheiate între comuna Brodina, reprezentat de primar Melen Vasile Viorel şi membrii familiei sale – soţia şi fiul precum şi SC FORESTBROD SRL Brodina autentificate sub nr. 427/16.07.2012, nr. 486/18.04.2013 nr. 487/18.04.2013 şi nr. 88/16.01.2013), prin care s-au obţinut direct/indirect foloase patrimoniale în sumă totală de 136.646,55 lei, constând în contravaloarea preţului din contract a unor terenuri din comuna Brodina, în suprafaţă totală de 18.833 mp., pentru soţia sa, Melen Ana şi fiul său, Melen David şi foloase patrimoniale în sumă totală de 22.652.941,34 lei, pentru societatea SC FORESTBROD SRL Brodina, jud. Suceava, cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani, fiind angajat ca administrator, la data de 01.06.2004, prin contract individual de muncă nr. 17/01.06.2004 până la data de 29.06.2012, când au fost suspendate raporturile de muncă şi de la care a beneficiat de foloase, constând în: salariu, dividende, restituiri sume cu care inculpatul sprijinise societatea sub formă de aport.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.


şi a inculpatei, persoană juridică SC FORESTBROD SRL Brodina, jud. Suceava, pentru săvârşirea:

- a 2 infracţiuni de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1, 3 din Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplic art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin 1 Cod penal constând în aceea că:

- prin reprezentantul său legal – inculpatul MELEN VASILE VIOREL, a prezentat, cu rea credinţă, la data de 15.03.2011, în etapa de licitaţie organizată de comuna Ulma, documente inexacte: constând în Acordul de Asociere dintre SC FORESTBROD SRL, Brodina-SC SUCT SA Suceava din data de 14.03.2011, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic) precum şi oferta tehnică, financiară şi documentele de calificare ale Asocierii SC FORESTBROD SRL-SC SUCT SA, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câştigării licitaţiei şi obţinerii contractului de lucrări nr.189/19.06.2011, aferent contractului de finanţare nerambursabilă C322010913500134 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi comuna Ulma pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 3 acţiuni de investiţii, în condiţiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură, toate condiţiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări, fapta având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, a sumei de 10.783.474,88 lei.

- prin reprezentantul său legal – inculpatul MELEN VASILE VIOREL, a prezentat, cu rea credinţă, la datele de 07.05.2012, în etapa de depunere a ofertelor la licitaţia organizată de comuna Brodina respectiv, 15.05.2012, în etapa de clarificări cerute în cadrul licitaţiei, documente inexacte: constând în Acordul de Asociere dintre SC FORESTBROD SRL, Brodina-SC SUCT SA Suceava din data de 14.05.2012, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic) precum şi oferta tehnică, financiară şi documentele de calificare ale Asocierii SC FORESTBROD SRL-SC SUCT SA, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câştigării licitaţiei şi obţinerii contractelor de lucrări nr. 4264/365/31.07.2012 și 4265/366/31.07.2012, aferente contractului de finanţare nerambursabilă C322010913500128 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi comuna Brodina pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 5 acţiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina, judeţul Suceava, în condiţiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură, toate condiţiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, fapta având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, a sumei totale de 11.943.158,50 lei.

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În temeiul prevederilor art. 330 şi art. 249 Cod procedură penală, s-a propus menținerea măsurilor asiguratorii dispuse prin Ordonanța nr. 87/P/2013 din 17.11.2015 (filele nr. 7-37, volumul 3), asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților: MELEN VASILE VIOREL şi SC FORESTBROD SRL Brodina, până la concurenţa sumei de 13.640.414,78 lei fără TVA (din care 10.912.331.82 lei din bugetul FEADR administrat de Uniunea Europeană şi 2.728.082,96 lei de la bugetul de stat).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Suceava.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Mai nouă Mai veche