BAC 2018 Suceava: Rezultatele probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale


Conform Calendarului Examenului Naţional de Bacalaureat 2018, aprobat prin OMEN Nr. 4792 / 31.08.2017, probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale pentru prima sesiune a examenului s-au desfăşurat în perioada 12 – 23 februarie 2018, după cum urmează:
 • Proba A: 12-13.02.2018,
 • Proba B: 14-15.02.2018,
 • Proba C: 21-23.02.2018,
 • Proba D: 15, 16, 19, 20.02.2018.

Statistica înscrierilor pentru susţinerea probelor, în judeţul Suceava:
 • Total înscriși : 5673 elevi
 • Seria actuală : 5090 elevi
 • Seria anterioară : 583 elevi

Statistica rezultatelor:

Proba A - Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română:
candidaţi înscrişi pentru a susţine proba 5159, dintre care:
 • 3640 au obţinut certificatul de utilizator experimentat
 • 1043 - certificatul de utilizator avansat
 • 420 - certificatul de utilizator mediu
 • 56 nu s-au prezentat
 • 514 candidați au susținut proba în serii anterioare

Proba B - Competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă (limba ucraineană):
28 candidaţi au susținut proba:
 • 10 – experimentat
 • 13 – avansat
 • 5 – mediu

Proba C - Competențe lingvistice într-o limbă de circulație internatională :
candidaţi înscrişi pentru a susţine proba 4811
 • limba engleză – 4148
 • limba franceză – 636
 • limba germană – 17
 • limba spaniolă - 10
 • neprezentaţi 90
 • 862 candidați au echivalat competențele cu certificate europene în cadrul unor examene cu recunoaștere internatională sau au susținut proba în serii anterioare
 • Candidați care au susținut proba: 4721

Rezultate detaliate pe nivel de competență (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi):
- înțelegerea textului audiat: fără nivel - 42, A1- 447, A2- 1815, B1- 1373, B2- 1044
- înțelegerea textului citit: fără nivel - 3, A1- 136, A2- 1305, B1- 1652, B2- 1625
- producere de mesaj scris: fără nivel - 599, A1- 691, A2- 915, B1- 951, B2- 1565
- producere de mesaj oral: fără nivel - 48, A1- 664, A2- 820, B1- 1061, B2- 2128
- interacțiune orală: fără nivel - 84, A1- 625, A2- 785, B1- 1008, B2- 2219
Pentru fiecare din cele cinci competențe evaluate, nivelul de competență lingvistică se stabilește după cum urmează: 0-10 puncte: fără nivel, 11-30 puncte: nivel A1, 31-60 puncte: nivel A2, 61-80 puncte: nivel B1, 81-100 puncte: nivel B2.

Proba D - Competențe digitale:
4364 candidaţi înscrişi pentru a susţine proba, dintre care:
 • Fără calificativ : 461
 • Începător : 682
 • Mediu : 1508
 • Avansat : 916
 • Experimentat : 731
 • Neprezentaţi : 66
 • 1309 candidați au echivalat proba cu certificate ECDL sau CERTIPRO sau au susținut proba în serii anterioare

Inspector şcolar general,
Prof. Gheorghe Lazăr

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava,
Prof. Anuței Ioan Cezar, inspector școlar
Mai nouă Mai veche