Motivație Academică în Științe Inginerești la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Suceava


În contextul unei cereri tot mai mari de ingineri pe piața muncii din regiune, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava demarează, în această lună, o serie de activități dedicate studenților din anul I, cu scopul de oferi sprijin celor care doresc să profeseze în domeniul ingineresc și de a reduce abandonul școlar. Analizând evoluția tinerilor care intenționează să îmbrățișeze o carieră inginerească, s-au constatat dificultăți de adaptare a acestora la trecerea de la învățământul liceal la cel universitar, lucru ce face ca peste 30% din studenții admiși și înmatriculați să abandoneze studiile pe parcursul primului an.

Proiectul Motivație Academică în Științe Inginerești, finanțat prin programul ROSE, derulat de Ministerul Educației Naționale, se va desfășura permanent pe o perioadă de 3 ani și se va baza pe activități de coaching și remediere în aria curriculară științe, tutoriat studențesc, orientare și consiliere într-o carieră inginerească de succes, inițiere în antreprenoriat, workshop-uri, vizite de studio, întâlniri cu angajatori și specialiști din domeniile: automatică, electronică, electrotehnică, energetică și calculatoare. Echipele de management şi implementare a proiectului sunt formate din cadre didactice ale facultății, personal didactic auxiliar și studenți voluntari din superiori, membri ai unor organizații studențești. Programul activităților va fi afișat lunar pe pagina WEB a facultății.
Mai nouă Mai veche