Conferința „Teorie și Practică în Managementul Serviciilor de Asistență Socială”, la USV


Departamentul de Științe Umane și Social-Politice din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Asociația Regională pentru Educarea Adulților Suceava și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, organizează, în perioada 23-24 martie2018, Conferința „Teorie și Practică în Managementul Serviciilor de Asistență Socială”. Evenimentul va avea loc în Aula Corpului E al Universității, începând cu ora 10.00.

Această manifestare are ca obiectiv implicarea comunității academice, a actorilor sociali și a societății civile în dezbaterea problemelor actuale ale sistemului de asistență socială, evidențierea modelelor de bune practici în domeniu și promovarea profesiei de asistent social.

La acest eveniment vor participa cadre universitare și cercetători de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen Iași, specialiști din domeniul asistenței sociale de la ONG-uri și instituții publice, printre care menționăm: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Serviciul Protecție Socială - Primăria Cluj Napoca, Organizația „Salvați Copiii”-Filiala Suceava, Asociația Blijdorp România, Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava, Serviciul de Probațiune Suceava, Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane etc.

În cadrul workshop-ului „Implicarea actorilor sociali în îmbunătățirea calității serviciilor sociale” din data de 24 martie, practicieni din domeniul asistenței sociale vor dezbate, împreună cu profesorii și studenții, atât modalități de îmbunătățire a rețelelor de servicii sociale, cât și a programului de studiu Asistență Socială, în vederea eficientizării și corelării acestuia cu cerințele actuale ale pieței forței de muncă și cu noile provocări sociale.

Organizatorii conferinței Teorie și Practică în Managementul Serviciilor de Asistență Socială doresc să transmită studenților și absolvenților de la programul de studiu Asistență Socială, precum și tuturor celor care activează în domeniul social, că învățarea pe tot parcursul vieții și replicarea modelelor de bune practici vin în sprijinul dezvoltării durabile a comunității.


Mai nouă Mai veche