Masă rotundă dedicată esteticii și filozofiei artelor


Centrul de Reuşită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării și Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice al Facultății de Istorie și Geografie au onoarea de a vă invita la o masa rotundă dedicată preocupărilor ce vizează estetica şi filozofia artelor. Evenimentul, care va avea loc luni, 19 Martie, ora 14.00, în sala Centrului de Reuşită Universitară, corp A, sala 302, este parte a proiectului Seminarul umanist, al cărui scop este de a reuni cercetători, cadre didactice, doctoranzi și studenți interesați să dezbată probleme referitoare la actualitatea filosofică, socială și politică.

Această întâlnire îl are ca invitat pe reputatul hermeneut şi critic de artă Petru Bejan, profesor de estetică, filozofia artei şi hermeneutică în cadrul Facultăţii de Filozofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, intervenția sa intitulându-se Utopia sensului în arta contemporană.
Mai nouă Mai veche