Sesiunea științifică Alma Mater Sucevensis, ediția a XVIII-a 2018


Este o frumoasă tradiție ca în ziua în care sunt organizate momente festive legate de înființarea în 1990 a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Departamentul de Științe Umane și Social Politice din cadrul Facultății de Istorie și Geografie să organizeze o sesiune de comunicări științifice în care să fie prezentate rezultate ale activității științifice a membrilor departamentului, ale doctoranzilor de la specializările Istorie și Filosofie, precum și ale cercetătorilor de la Serviciul Județean Suceava al Arhivelor Naționale, Muzeului Bucovinei din Suceava și ai Institutului „Bucovina” al Academiei Române de la Rădăuți.

Sesiunea de comunicări din acest an a fost una cu un caracter special, marcat de faptul că este Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. În deschiderea sesiunii de comunicări științifice, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu a realizat o prezentare academică a momentului din 27 martie 1918 în comunicarea intitulată Drumul spre Unire al Basarabiei. După acest moment, a urmat prezentarea cărții Caleidoscop istoriografic – Note, observații și sugestii doctorale, semnată de prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, lucrare care a apărut la Editura Junimea în anul 2017, precum și prezentarea celor două numere din anul 2017 ale revistei Analele Bucovinei, periodic editat de Institutul „Bucovina” al Academiei Române.

Lucrările acestei sesiuni de comunicări științifice au fost împărțite în trei secțiuni – Secțiunea Istorie veche și medievală, moderată de conf. univ. dr. Florin Pintescu, Secțiunea Istorie modernă și contemporană, moderată de conf. univ. dr. Harieta Sabol, și Secțiunea Filosofie și Asistență socială, având ca moderatori pe conf. univ. dr. Dan Ioan Dascălu și conf. univ. dr. Bogdan Popoveniuc.

Cele peste 50 de comunicări științifice prezentate s-au remarcat în mod special prin ținuta lor academică și originalitatea rezultatelor cercetărilor efectuate. Menționăm că, în cadrul discuțiilor ce au avut loc pe marginea lucrărilor prezentate, un rol și un loc aparte l-au avut studenții, masteranzii și doctoranzii din cadrul celor două specializări ale Școlii doctorale ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. De asemenea, trebuie să remarcăm faptul că o parte însemnată dintre comunicările prezentate sunt rezultate ale cercetărilor cadrelor didactice, masteranzilor și doctoranzilor efectuate grație mobilităților în cadrul Programului Erasmus+, program al Uniunii Europene pentru educație și formare tineret și sport în perioada 2014-2020. Unele din comunicările prezentate în cadrul Sesiunii de comunicări științifice Alma Mater Sucevensis vor fi publicate în revista Codrul Cosminului, publicație științifică a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – Seria istorie, precum și în alte publicații academice din țară.

Lector univ. dr. Vasile M. Demciuc,
Șeful Departamentului de Științe Umane și Social Politice
Mai nouă Mai veche