Depozit frigorific construit complet ilegal printre casele din Șcheia! Proprietarul nu are niciun fel de autorizație de la instituțiile statului


Depozitul frigorific răsărit din senin printre casele de pe strada Petru I Mușat din Șcheia a fost construit complet ilegal, fără niciun fel de autorizație. Din cauza vacarmului permanent provocat de instalațiile din clădire și de camioanele care se perindă permanent pe acolo, viața vecinilor s-a transformat într-un adevărat coșmar. Proprietar al clădirii se pare că este un oarecare Nicu Maciuc din localitate.

Vă informam recent că un depozit frigorific clandestin a fost construit și funcționează în zona rezidențială din Șcheia, pe strada Petru I Mușat. Încă de atunci, în baza informațiile pe care le dețineam, atrăgeam atenția că respectiva clădire a fost edificată fără niciun fel de autorizație de construire.

Suntem acum în măsură să prezentăm dovada, negru pe alb, că depozitul a fost construit complet ilegal, fără niciun fel de autorizație.

Astfel, la 8 februarie 2018 doi inspectori de urbanism din Primăriei comunei Șcheia au constatat, în urma unui control de rutină, că pe strada Petru I Mușat se construiește o hală de depozitare deși în prealabil nu a fost obținută autorizația de construire.

Proprietarul halei, un oarecare Nicu Maciuc, a fost sancționat cu amendă de o mie de lei. Totodată, inspectorii de urbanism au dispus sistarea imediată a lucrărilor și, în cazul în care ar fi fost îndeplinite condițiile, intrarea în legalitate a clădirii.

Conform Procesului verbal de control, stadiul lucrărilor la momentul verificării era: „s-au efectuat până la acest moment radierul, structura metalică și s-a început montarea pereților exteriori din panouri prefabricate”.

Procesul verbal de control și Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției au fost semnate de Nicu Maciuc, acesta achitând în aceeași zi la Primăria Șcheia amenda de o mie de lei.

Procesul verbal de control nr. 1493/08.02.2018:


Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției:O petiție semnată deja de 15 familii din Șcheia a fost depusă la Instituția Prefectului. În petiție se solicită înființarea unei comisii interinstituționale care să verifice mai multe aspecte din care rezultă posibile încălcări ale legii în cazul construirii și funcționării depozitului fantomă.

Oamenii reclamă faptul că deși în zonă PUZ-ul prevede doar construirea imobilelor de locuit, depozitul are înălțime de peste 12 metri și are scop industrial, motiv pentru care solicită să fie verificată legalitatea autorizației de construire, dacă aceasta există. La Oficiliul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu apare nicio mențiune privind intabularea terenului suprafețe pe numele unei persoane juridice sau fizice. Se semnalează și faptul că eventuala autorizație a fost eliberată fără a se solicita acordul vecinilor deși nu sunt respectate distanțele privind umbrirea, iar clădirea produce noxe și vibrații.Pe de altă parte, terenul dintre depozit și strada Petru I. Mușat se află în domeniul public al comunei Șcheia, motiv pentru care se solicită verificarea legalității utilizării terenului respectiv. În plus, podețul de acces spre depozit a fost construit ilegal, peste un proiect finanțat de fonduri naționale și europene prin programul PNDR.Apoi, alte probleme ridicate sunt cele privind oportunitatea construirii unui astfel de obiectiv lângă Școala Gimnazială din Șcheia, lipsa autorizării privind securitatea la incendiu și inexistența autorizației de mediu. Având în vedere că în clădire sunt depozitate produse alimentare congelate sau refrigerate, petenții atrag atenția cu privira la legalitatea acordării avizelor din partea DSVASA Suceava.

Legalitatea accesului autocamioanelor cu tonaj agabaritic într-o zonă rezidențială, cu drum destinat riveranilor, la ore matinale 4.00-6.00, este o altă chestuire ridicată de locanici.

Reclamații au mari îndoieli că depozitul respectiv respectă regulile care intre în sfera de competență a DSVSA, ANAF, ITM, ORC, APM, fiind semnalate mai multe aspecte privind nerespectarea legislației în vigoare sau nedeținerea avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.