51 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată, depistate de inspectorii ITM Suceava într-o singură lună


În perioada 01–31.07.2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 288 controale, din care 211 în domeniul relaţiilor de muncă şi 77 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 175 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 321.000 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA iulie

1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat 211 controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 105 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 321.000 lei.

În luna iulie, au fost depistate 51 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 3 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 39 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;
 • 1 persoană depistată la muncă în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat;
 • 8 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 27 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 260.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.
2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Inspectorii de muncă au efectuat 77 de controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 70 sancţiuni contravenţionale.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
 • nu s-a efectuat controlul medical periodic tuturor lucrătorilor;
 • nu s-au consemnat în fișele de instruire individuală rezultatele instruirii lucrătorilor, iar fișele nu sunt semnate de către toți cei implicați în procesul de instruire;
 • nu s-a asigurat tuturor lucrătorilor o instruire suficientă și adecvată specifică locului de muncă;
 • nu s-au asigurat măsuri de protecție colectivă pentru prevenirea căderilor de la înălțime;
 • nu s-a comunicat la ITM Suceava declarația prealabilă cu privire la constituirea de construcții.
În luna iulie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 20 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.08.2018, figurează ca fiind înregistrate 127.491 de contracte individuale de muncă active din care:
 • 119.650 pe durată nedeterminată;
 • 7.841 pe durată determinată.

Romeo BUTNARIU
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier,
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Niciun comentariu

Un produs Blogger.