Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT – CENTRIC

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, beneficiar al proiectului cu titlul „Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT – CENTRIC”, organizează în data de 13 Noiembrie 2018, începând cu ora 12:00, în Aulă Corp E, Conferința de lansare a proiectului, la care sunt invitați să participe: membrii echipei de proiect, reprezentanți ai mass-media locale și regionale, reprezentanți ai mediului de afaceri care activează în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicații (TIC) în Regiunea Nord-Est.

Contractul de finanțare Cod SMIS 119722 a fost semnat în data de 13 Iunie 2018, iar perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui centru de transfer de cunoștințe între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și companii activând în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicații (TIC) în Regiunea Nord - Est a României, cu prioritate acordată companiilor din județele Suceava, Botoșani și Neamț.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:
  • o ofertă de expertiză a USV adresată în special întreprinderilor din regiunea Nord-Est;
  • minimum 10 expresii de interes din partea unor întreprinderi din zonă ce doresc să acceseze oferta de expertiză a USV prin implicarea în proiect;
  • minimum 20 întâlniri individuale cu întreprinderi din Regiunea Nord-Est pentru identificarea nevoilor acestora și adaptarea ofertei de expertiză a USV la nevoile identificate;
  • o sesiune de instruire având ca temă oferirea de servicii suport pentru întreprinderi de către o universitate;
  • cel puțin 10 noi întreprinderi, față de cele ce și-au manifestat interesul în perioada de pregătire a proiectului, vor depune expresii de interes pentru a fi implicate în activități de tip B și C;
  • minimum 2 întreprinderi din Regiunea Nord-Est care au accesat infrastructura CD a USV pe baza unor contracte subsecvente încheiate în cadrul prezentului proiect;
  • minimum 6 întreprinderi din Regiunea Nord-Est cu care au fost încheiate și derulate contracte de colaborare cu USV în vederea derulării unor activități de cercetare industrială.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 15.403.125,00 Lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 11.300.630,25 Lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Mai nouă Mai veche