Concurs angajare Consilier debutant - Primăria comunei Poieni-Solca

Primăria Comunei Poieni-Solca, judeţul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, cu atribuţii privind asistenţa socială, din cadrul Compartimentului de asistenţă socială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea asistenţă socială, ştiinţe juridice sau administrative cu specializarea administraţie publică sau ştiinţe economice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 09 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Reiaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Poieni- Solca, judeţul Suceava. Persoană de contact este doamna Jucan Daniela, consilier asistent resurse umane şi salarizare, tel. 0741.225.139.
Mai nouă Mai veche