Concurs angajare Consilier debutant - Primăria Comunei Calafindeşti

Primăria Comunei Calafindeşti, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Registrul Agricol – arhivă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniile administraţie publică sau ştiinţe juridice;
  • cunoștințe operare calculator (dovedite cu certificat/atestat).
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.
Rectificare conform M.O. partea a III-a, nr. 1201/07.11.2018.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 05 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 07 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Calafindeşti, Str. Principală nr. f.n., judeţul Suceava, telefon 0230.281.290, fax 0230.281.290, e-mail primariacalafindesti@yahoo.com.
Mai nouă Mai veche