Concurs angajare Director executiv - Primăria Municipiului Rădăuţi

Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de director executiv în cadrul Direcţiei Poliţiei Locale al Primăriei Municipiului Rădăuţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, îndomeniul/specializarea ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
  • studii de inasterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 03 decembrie 2018, ora 10:00: probă interviu;
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava, telefon 0230/561.140.
Mai nouă Mai veche