Concurs angajare Inspector I superior - Primăria Comunei Verești

Primăria Comunei Verești, Județul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • nivelul studiilor-  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 14 noiembrie, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 28 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Verești, Județul Suceava, telefon: 0230/537.664.
Mai nouă Mai veche