Facultatea de Științe ale Educației, partener în cadru unui proiect de cercetare al Universității de Vest din Timișoara și al Universității Catolice Leuvain-la-Neuve, Belgia

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a participat, în perioada 7-9 noiembrie 2018, la Universitatea din București, la activitățile de cercetare și implementare derulate în cadrul proiectului Provocări legate de vârsta și sănătate pentru studenții care lucrează: o cercetare longitudinală asupra proceselor de auto-reglare (Age and health challanges for working students: a longitudinal investigation of slf-regulatory processes), finanțat din anul 2007 de către Ministerul Educației Naționale în cadrul proiectelor bilaterate România-Belgia (BM/108/2017).

Aplicantul acestui proiect este Universitatea de Vest din Timișoara (director de proiect fiind conf. univ. dr. Laurențiu Măricuțoiu), iar parteneri naționali sunt Universitatea din București (responsabil proiect: prof. univ. dr. Dragos Iliescu) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (responsabil proiect: conf. univ. dr. Otilia Clipa).Parteneriatul din partea Belgiei a fost asigurat de Universitatea Catolică Leuvain-la-Neuve din Belgia și directorul de proiect este prof. univ. dr. Ștefan Agrigoroaei. Proiectul care ca scop studierea relațiilor dintre stres, sănătatea fizică și psihică pentru studenții adulți, netradiționali, cu vârsta de peste 40 de ani. Solicitările psihosociale, starea fizică și cea psihică, rolurile sociale în care sunt angrenați acești studenți sunt factori suplimentari de stres, iar cercetările longitudinale și-au propus să studieze posibilele relații între acestea, procesele reglatorii care pot interveni și activa mecanismele de adaptare pentru integrarea în viața academică. Proiectul este cu atât mai interesant cu cât universitățile devin mai deschise către nevoile studenților și pot găsi soluții transformaționale pentru spațiul educațional oferit. Educația adulților (învățarea pentru întreaga viață) trece de la fi un deziderat la a fi o practică în câmpul de formare educațional. Cercetarea realizată va contribui semnificativ la a analiza factorii care provoacă stres, precum și resursele utilizate pentru a face față nevoilor studenților adulți, netradiționali, în activitatea educațională din universitate.

Proiectul are o valoare adăugată pentru facultățile de Științe ale Educației, deoarece există persoane care urmează cursurile de licență, master, conversie profesională sau cursuri de formare continuă fiind deja încadrați în sistemul de învățământ și care dovedesc că învățarea nu trebuie limitată la o anumită perioadă de timp.

Colaborarea se dovedește a fi foarte bună prin elaborarea intrumentelor de cercetare, prin aplicarea acestora, prin realizarea bazelor de date şi publicarea rezultatelor, prin internaționalizarea celor trei universități implicate și, foarte important, prin implementarea soluțiilor identificate în mediul universitar.
Mai nouă Mai veche