Seminar doctoral la USV

La Universitatea "Ștefan cel Mare" se desfășoară, în perioada 1-2 noiembrie 2018, Seminarul doctoranzilor filologi, la care sînt invitați și studenții de la ciclurile de licență și masterat.

Seminarul, intitulat Limbă, literatură, lume: discurs și interpretare, se organizează semestrial și reuneşte doctoranzi şi masteranzi, aflaţi în diverse etape de realizare a cercetării (pentru elaborarea lucrării de disertaţie sau de doctorat), pentru a supune dezbaterii şi evaluării rezultatele parţiale sau finale ale investigaţiilor proprii. Conceput sub forma unui dialog dintre specialişti în formare şi cei cu experienţă, seminarul are drept moderatori şi evaluatori conducători de doctorat şi profesori de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. În acest cadru, se vor avansa sugestii care vor contribui la ameliorarea conţinutului şi formei studiilor prezentate, astfel încît, în urma unei selecții riguroase, o parte dintre aceste lucrări să fie propuse ulterior spre publicare unor reviste cotate în baze de date internaționale.

Deschiderea lucrărilor a avut loc joi, 1 noiembrie, ora 11, în Sala Senatului din corpul A.
Menționăm că această ediție a seminarului se derulează cu sprijinul financiar al MEN și prin contribuția Consiliului studiilor universitare de doctorat, în colaborare cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării și cu Asociaţia profesională (a filologilor) Akademos.
Mai nouă Mai veche