Măsurile de ordine și siguranță a populației dispuse la nivelul IPJ Suceava în perioada sărbătorilor de iarnă 2018/2019

Având în vedere specificul turistic al județului precum și faptul că, la sfârșitul fiecărui an, pe raza localităților urbane și rurale se organizează manifestări religioase, culturale și artistice pentru marcarea sărbătorilor de iarnă, structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava împreună cu celelalte forţe ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţiuni în domeniu, sunt angrenate în misiuni specifice care vizează creșterea gradului de siguranță al cetățenilor prin acţiuni preventive, menite să asigure un climat de ordine publică.
În acest sens, având în vedere Planul General de Măsuri al Ministerului Afacerilor Interne și al Inspectoratului General al Poliției Române pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, în sezonul rece şi pe timpul sărbătorilor de iarnă 2018-2019, la nivelul I.P.J. Suceava s-au stabilit conform competențelor și normelor legale incidente, următoarele activități:
 • intensificarea cooperării cu celelalte structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea cunoaşterii riscurilor şi vulnerabilităţilor cu incidenţă asupra ordinii și siguranței publice.
 • creșterea vizibilității și prezenţa activă a polițiștilor în locurile aglomerate, medii de interes operativ (piețe, târguri, oboare, baruri, discoteci, etc.), inclusiv în zona lăcașelor de cult, în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale.
 • intervenția operativă la evenimentele sesizate de cetățeni, inclusiv prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, conform competențelor.
 • analiza situaţiei operative din zonele şi localităţile turistice din județ, inclusiv pe timpul manifestaţiilor comemorării Revoluţiei din Decembrie 1989, a petrecerilor organizate de Revelion și a focurilor de artificii, ţinând cont de locul de desfăşurare, factorii de mediu, gradul de risc, etc.
 • realizarea cooperării cu efectivele de jandarmi şi poliţia locală în vederea eficientizării dispozitivelor de siguranţă publică prin mărirea numărului de patrule mixte pentru prevenirea infracţionalităţii stradale, cu accent în zonele aglomerate şi locurile de comercializare a produselor specifice sărbătorilor de iarnă (hipermarketuri, târguri, bazare, pieţe, complexuri comerciale, etc.).
 • inițierea unor acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de contrabandă și evaziune fiscală, identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care se sustrag de la plata taxelor aferente către bugetul de stat.
 • efectuarea de controale împreună cu structurile abilitate asupra modului de desfășurare a activităților în spațiile de cazare turistică autorizate din localitățile urbane și rurale ale județului.
 • cooperarea şi acordarea sprijinului Direcţiei Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în vederea efectuării activităţilor de control în pieţele agroalimentare şi centrele comerciale, pentru verificarea modului de depozitare, transport şi valorificare a produselor din carne, în scopul asigurării respectării cadrului legal în domeniu, prevenirea și combaterea faptelor ce ar putea afecta sănătatea populaţiei și evitarea răspândirii virusului pestei porcine.
 • inițierea în comun cu Garda Forestieră Suceava și Direcția Silvică Suceava a unor controale în zonele montane, pe căile de comunicaţie rutieră, precum şi în pieţe, în vederea prevenirii şi combaterii delictelor silvice, a tăierii şi comercializării ilegale a pomilor de crăciun.
 • organizarea și executarea de acţiuni punctuale în baruri, discoteci, locuri de cazare, târguri, piețe etc., în scopul prevenirii stărilor conflictuale și menţinerea ordinii şi liniştii publice.
 • desfășurarea de acțiuni în sistem integrat pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de furt și în special a furturilor din locuințe, de și din auto, depistarea și prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii.
 • verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind importul, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice și juridice autorizate, inclusiv la locurile de depozitare, în vederea stabilirii legalităţii activităţilor derulate, destinaţiei finale a articolelor pirotehnice, a stocurilor existente şi a modului de asigurare a securităţii acestora.
 • efectuarea de acțiuni și controale privind legalitatea procesului de colectare, transport şi depozitare de valori monetare, atât de către societăţile specializate de pază, cât şi de alți operatori care manipulează astfel de valori.
 • acordarea asistenţei tehnice de specialitate agenţilor economici, societăţilor comerciale şi a celor din turism, în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de pază şi alarmare.
 • analiza situaţiei operative din zonele şi localităţile unde vor avea loc manifestări publice de amploare sau cu risc specifice sărbătorilor de iarnă, prin stabilirea și aplicarea măsurilor legale din competenţă.
 • identificarea posibilităților de suplimentare a forțelor și mijloacelor, în funcție de resursele la dispoziție, pentru acoperirea zonelor de interes operativ în cazul producerii unor situații de urgență, avându-se în vedere stațiunile/locurile unde se înregistrează constant o mare afluență de turiști, în scopul prevenirii sau limitării efectelor acestor situații, precum și asigurării condițiilor necesare desfășurării de activități temporare pentru limitarea sau înlăturarea efectelor situațiilor de urgență, în zonele din competență.
 • pregătirea antivictimală a persoanelor vârstnice care locuiesc singure sau în case izolate, precum şi identificarea familiilor ai căror membri sosesc din străinătate pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă şi cunoaşterea relaţiilor dintre aceştia, în scopul prevenirii producerii unor evenimente cu consecinţe grave (Exemplu: infracţiuni comise cu violenţă între soţi sau rude pe fondul geloziei, procese civile sau de moștenire/partaj aflate în derulare etc.).
 • adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor posibile riscuri de această natură în zonele cu aglomerări mari de persoane sau de interes public, inclusiv lăcașurile de cult, precum și la obiectivele din responsabilitatea poliţiei.
 • acordarea sprijinului structurilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava, pentru continuarea activităților de control privind respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în spațiile comerciale cu aflux mare de persoane, discoteci și baruri.
 • dimensionarea corespunzătoare și asigurarea unei prezențe active a polițiștilor rutieri pe principalele artere de circulație din județ, în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele semnalate cu trafic intens, pentru verificarea echipării autovehiculelor pentru condițiile de iarnă, prevenirea accidentelor rutiere, limitarea excesului de viteză şi depistarea persoanelor care conduc vehicule sub influenţa băuturilor alcoolice, evitarea blocajelor și fluidizarea circulației.
 • controlul legalităţii transportului rutier public de persoane sau mărfuri și a modului în care sunt respectate normele privind starea tehnică a autovehiculelor pe timpul sezonului rece.
 • stabilirea și aplicarea împreună cu administratorii drumurilor publice, a măsurilor necesare asigurării viabilităţii căilor de comunicații, respectiv instalarea semnalizării rutiere specifice sezonului rece, solicitarea montării panourilor parazăpezi pe zonele drumurilor naționale și județene cu risc mare de înzăpezire.
 • verificarea pregătirii administratorilor de drumuri din județ cu mijloace tehnice şi materiale specifice de intervenţie, pentru a se manifesta mai multă receptivitate şi operativitate din partea acestora în ceea ce priveşte intervenţia eficientă în vederea menţinerii stării de viabilitate a drumurilor.
 • instituirea unor restricţii privind circulaţia pe drumurile publice cu risc din județ, inclusiv închiderea acestora, după caz, concomitent cu informarea cetățenilor și instalarea semnalizării de drum public închis, în condiţiile legii.
 • acordarea sprijinului structurilor teritoriale ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava în cazul persoanelor care necesită tratament de specialitate (dializă, diabetici, femei gravide etc.) și stabilirea de măsuri care să asigure prevenirea situațiilor de risc pentru sănătatea acestora și transportul la unitățile medicale în cazul avertizărilor privind fenomene meteorologice extreme.
 • participarea alături de structurile I.S.U. şi instituţiile abilitate, la măsurile de înlăturare sau limitare a efectelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice specifice iernii, pentru evitarea izolării unor localităţi, artere de circulaţie rutieră sau feroviară, inclusiv a drumurilor către frontiera de stat cu Ucraina.
 • informarea cetăţenilor cu privire la măsurile preventive ce se impun în această perioadă în funcție de riscul victimal identificat, inclusiv a situației stării drumurilor și a traficului rutier din județ.
 • mediatizarea activităţilor desfăşurate de structurile I.P.J. Suceava, pentru prevenirea faptelor antisociale și asigurarea condițiilor normale de sărbătorire a sfârșitului de an.
Mai nouă Mai veche