USV organizează un curs de formare pentru profesia de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal"


Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, pe parcursul a nouă săptămâni, un curs postunivesitar de formare pentru profesia de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Cursul, constând în prelegeri, analize, studii de caz – cazuistică, este programat să înceapă pe 18 martie 2019. Programul postuniversitar se adresează absolvenților de învățământ superior cu diplomă de licență, care doresc să dobândească cunoștințe în ceea ce privește conformitatea cu Regulamentul European nr. 2016/679 și exercitarea unei profesii de viitor, cea de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Cursul organizat de Facultatea de Drept și Științe Administrative este autorizat de Ministerul Educației Naționale.

Disciplinele cursului postuniversitar sunt: Dreptul la viață privată. Repere europene și naționale; Drepturile persoanei vizate; Metode, instrumente și operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal; Elemente de etică profesională; Relația cu Autoritatea Națională; Responsabilul cu protecția datelor - drepturi și obligații; Operatorul și persoana împuternicită de operator. Toate aceste cursuri vor fi predate de cadre didactice universitare și experți în domeniul protecției datelor personale.

Necesitatea desemnării unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – DPO rezidă din obligația tuturor instituțiilor publice din Uniunea Europeană, implicit din România, precum și a celor private, fie ele chiar și non-profit, care prelucrează date cu caracter personal, potrivit art. 32 din Directiva (U.E.) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competențe în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date, prevederi introduse și în legislația națională. Profesia de „responsabil cu protecția datelor cu caracter personal" a fost introdusă în codul COR, la poziția 22 sub codul 242231.

Înscrierile la acest curs se desfășoară în perioada 18 februarie 2019 - 15 martie 2019. Actele necesare la înscriere sunt: fișa de înscriere; diploma de licenţă în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul; copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); copie după certificatul de naștere.

Tariful este de 2900 lei, care se poate achita prin ordin de plată sau la casieria Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Mai multe informații pot fi obținute prin e-mail, la adresele decan@fdsa.usv.ro sau ingrid.roos@fdsa.usv.ro, și telefonic, la numerele de telefon 0230-216147 / 555 sau 0746839917.
Mai nouă Mai veche