Concurs angajare Director medical - Spitalul Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” din Suceava


Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții specifice comitetului director din spitalele publice, aprobat prin O.M.S. nr. 284/12,02.2007 și a O.M.S. nr. 954/2017. după cum urmează:
 • director medical – 1 post vacant.
Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”, Suceava, după cum urmează:
 • proba scrisă în data de 07.08 2019, ora 10.00, test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor;
 • susținerea proiectului de specialitate în data de 09.08.2019, ora 14.00;
 • interviul de selecție în data de 13.08.2019, ora 14.00.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 23.07.2019, inclusiv.
Criterii generale:
 • candidații trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de art. 3 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobat prin H.G. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Criterii specifice:
 • director medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt continuați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Relații suplimentare cu privire la conținutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obține de la:
 • avizierul instituției și pagina de internet;
 • secretarul comisiei, dl. ec. Juravle Emil-Vasile – șef Serviciu R.U.N.O.S., telefon 0230/222.098, interior 133, adresa e-mail stefanvaleria64@yahoo.com.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.