Concurs angajare Funcții publice (18 posturi) - Primăria Municipiului Suceava


Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate, respectiv:
 • Serviciul buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani.
  • consilier, clasa I, gradul profesional debutant – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este cazul.

 • Serviciul finanțare învățământ și încasări directe
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani.
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.
  • referent, clasa III, gradul profesional superior – 1 post:
   • studii liceale, respective studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani.

 • Serviciul fiscalitate persoane fizice
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitări funcției publice de minimum 7 ani.
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică,
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.

 • Serviciul fiscalitate persoane juridice
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior (2 posturi):
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe economice,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercităm funcției publice de minimum 7 ani.
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe economice,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.

 • Serviciul urmărire și executare silită
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: drept, științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.
  • consilier, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: drept, științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 1 an.
  • consilier, clasa I, gradul profesional debutant – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: drept, științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este cazul.

 • Serviciul amenzi
  • șef serviciu:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: drept, științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică,
   • studii de master sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: drept, științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitări funcției publice de minimum 7 ani.
  • consilier, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: drept, științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică,
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 1 an.

 • Serviciul prelucrarea automată a datelor
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe economice, științe inginerești – ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informațiilor sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniile: științe economice, științe inginerești – ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informațiilor sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 1 an.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 24 iulie 2019: data limita pentru depunerea dosarelor;
 • 06 august 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • dat și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Suceava, din bd. 1 Mai, nr. 5A, camera 45, telefon: 0230/212.696.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.