Concurs angajare Șef serviciu - Primăria Municipiului Suceava


Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de șef serviciu al Serviciului Patrimoniu din cadrul Direcției Patrimoniu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  științe inginerești, drept sau științe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice, în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani;
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 31 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 12 august 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Suceava, Serviciul resurse umane, Bd. 1 Mai nr. 5A, camera 45, sau la telefonul o230.212.696, e-mail ralucap@primariasv.ro.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.