Statistica rezultatelor concursului de titularizare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

Nr. crt. Interval note Discipline de concurs Total
1 Note de 10 limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii 1
limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar 1
Total Note de 10 2
2 7-9,99 limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii 43
limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar 68
limba si literatura engleza 20
limba si literatura romana 41
educatie fizica si sport 15
religie ortodoxa 9
matematica 17
biologie 7
consiliere psihopedagogica 1
istorie 6
psihopedagogie speciala 1
arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala) 2
geografie 17
terapia educationala complexa si integrata 1
alimentatie publica 2
cultura civica și educație socială 6
economic, administrativ, posta 1
mecanica (maistri instructori) 2
educatie muzicala 2
limba si literatura franceza 5
asistenta medicala generala (maistri instructori) 1
economie si educatie antreprenoriala 4
fizică 1
ucraineană maternă 2
silvicultură 3
transporturi (maiștri instructori) 3
chimie 1
filosofie și logică, argumentare și comunicare 1
educație muzicală specializată – studii teoretice 1
agricultură horticultură 1
informatica si tehnologia informatiei 1
turism și servicii 1
educație tehnologică 1
Total Note 7-9,99 287
3 5-6,99 limba si literatura romana 24
limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar 23
limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii 27
educatie fizica si sport 23
limba si literatura engleza 20
istorie 7
geografie 5
psihopedagogie speciala 8
limba si literatura franceza 7
matematica 29
educatie muzicală specializată - muzică instrumentală 1
biologie 5
chimie 2
alimentatie publica 2
alimentatie publica (maistri instructori) 5
arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala) 6
cultura civica și educație socială 1
economie si educatie antreprenoriala 2
transporturi (maistri instructori) 2
consiliere psihopedagogica 2
fizica 3
protectia mediului 5
limba germană modernă 2
filosofie și logică, argumentare și comunicare 2
electrotehnică, electromecanică 2
construcții 1
economic, administrativ, poștă 1
turism și servicii 4
kinetoterapie 1
religie ortodoxa 5
terapie educationala complexa si integrata 2
Total note 5-6,99 229
4 Note<5 limba si literatura romana 7
educatie fizica si sport 35
limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii 15
limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar 13
limba si literatura engleza 7
geografie 2
limba si literatura franceza 2
mecanica 5
biologie 3
economie si educatie antreprenoriala 1
arte vizuale (educație plastic, educație vizuală) 1
consiliere psihopedagogică 2
cultură civică și educație socială 1
electrotehnică, electromecanică, energetică (maiștri instructori) 2
educație muzicală 3
terapie educațională complex și integrată 2
psihopedagogie speciala 11
chimie 3
istorie 9
matematica 7
educatie muzicala specializata: muzica instrumentala 1
religie ortodoxa 4
turism si servicii 1
fizică 1
Total note < 5 138
5 Lucrări anulate protecția mediului 1
Total Lucrari anulate 1
  Total candidați 657


Procentul notelor peste 7: 43,98%
Procentul notelor peste 5: 78,84%

Niciun comentariu

Un produs Blogger.