Concurs angajare Consilier debutant - Primăria Comunei Calafindeşti


Primăria Comunei Calafindeşti, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier clasa I – grad profesional debutant.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul științe economice;
  • nu se cere vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • condițiile generale prevăzute la art 465 din O.U.G. nr. 57/2019.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 04 noiembrie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 19 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Calafindeşti, Str. Principală nr. f.n., judeţul Suceava, telefon 0230.281.290, fax 0230.281.290, e-mail primariacalafindesti@yahoo.com.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.