Concurs angajare Consilier juridic - Primăria Municipiului Vatra Dornei


Primăria Municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Juridic.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științelor juridice;
  • 5 ani vechime în specialitate studiilor, conform 468, alin. 1, lit. b), din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ;
  • să îndeplinească condițiile de la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 05 noiembrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 18 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Vatra Dornei din str. M. Eminescu nr. 17, camera 11, telefon 0230/375.229 sau 0230.375.170.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.