Dezvoltarea politicii forestiere din România, proiect implementat de Facultatea de Silvicultură Suceava

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a implementat în acest an proiectul „Dezvoltarea politicii forestiere din România”, care a urmărit elaborarea unei viziuni și a unui set de principii care să stea la baza unei noi politici forestiere naționale.

Lipsa unei viziuni unitare de gestionare durabilă a pădurilor, care să fie implementată într-un cadru strategic asumat și realist, reprezintă principalul risc sistemic pentru fondul forestier național. Această carență este reflectată într-o evidentă tensiune socială, implicând toate grupurile interesate și afectate de gestionarea pădurilor: proprietari privați, administrație silvică de stat și privată, firme de exploatare și industrializare, organizații de protecția mediului, societatea civilă etc.Proiectul derulat de universitarii suceveni s-a concretizat în elaborarea unui document cu titlul „Viziune și principii de dezvoltare a politicii forestiere 2020-2030”. Documentul a fost supus unui proces de consultare și dezbatere publică, la care au luat parte 29 de organizații și 31 de specialiști din diferite organizații, incluzând administrația forestieră de stat și privată, proprietari de pădure, garda forestieră, reprezentanți ai sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, organizații de protecție a mediului și universități.

Documentul propus se adresează tuturor celor implicați în activități de management forestier, fiind expresia unui consens larg al factorilor interesați, bazat pe obiectivitate și expertiză. Demersul constituie o invitație la un dialog structurat, adresată atât factorilor politici cu rol decizional în formularea politicilor publice, cât și organizațiilor reprezentative din sectorul forestier. Menționăm, de asemenea, că documentul este disponibil pe pagina Facultății de Silvicultură, în secțiunea dedicată proiectelor de cercetare.

Proiectul a fost coordonat de conferențiar univ. dr. ing. Liviu Nichiforel (Facultatea de Silvicultură, USV).

Niciun comentariu

Un produs Blogger.