Concurs angajare Referent principal - Primăria Comunei Botoşana


Primăria Comunei Botoşana, judeţul Suceava organizează concurs pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcției publice de execuție referent, grad profesional asistent, clasa III, în referent, grad profesional principal, clasa III din cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcții, cadastru și agricultură.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 27 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Botoşana, str. Principală nr. 1, judeţul Suceava, telefon 0735/877.437.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.