Ordonanța de urgență nr. 43/ 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

În data de 07.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 292/ 07.04.2020, Ordonanța de urgență nr. 43/ 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, conform căreia se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru medici, personalul medico sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare.

Conform aceluiași act normativ medicii, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, evaluarea, echiparea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, și care vor beneficia de acest stimulent, se stabilesc prin decizie a conducătorului unității angajatoare în care aceștia își desfășoară activitatea.
Mai nouă Mai veche