Controale ITM la firmele de mediere și plasare a forței de muncă în străinătateMigraţia forţei de muncă este un fenomen prezent în societatea românească, cetăţenii români apelând la societăţile de intermediere sau la persoane fizice pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate. Desfăşurarea activităţii de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente, constituie un factor de vulnerabilitate pentru cetăţenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate prin intermediari care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a media şi plasa forţă de muncă, fapt care poate avea consecinţe negative asupra siguranţei şi integrităţii acestor persoane, aflate în general într-o situaţie precară, ce poate conduce la situaţii de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.

In Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020, Inspecţia Muncii a prevăzut organizarea şi desfăşurarea unei Campanii la nivel naţional, în scopul combaterii cazurilor de plasare ilegală a forţei de muncă în străinătate şi asigurării unei mai bune protecţii a cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

În contextul actual, generat de pandemia cu virusul COVID-19, riscurile la care se expun cetăţenii români care vor să muncească în străinătate sunt mai mari.

Nerespectarea dispoziţiilor legale privind plasarea forţei de muncă în străinătate constituie un fenomen grav, din cauza consecinţelor pe care le poate produce prin faptul că:

  • intermediarul percepe taxe de la solicitantul locului de muncă în condiţiile în care legea interzice acest fapt;
  • solicitantul poate fi înşelat, fiind abandonat pe teritoriul statului străin;
  • lucrătorul nu cunoaşte date despre angajatorul din străinătate pentru care urmează să presteze activitatea;
  • lucrătorul nu cunoaşte condiţiile de muncă, de cazare, numărul de ore pe care va trebui să le muncească zilnic, activitatea pe care va trebui să o presteze, salariul la care are dreptul pentru munca depusă, etc.

În perioada 11 - 22.05.2020 s-a desfăşurat la nivel naţional Campania Naţională pentru verificarea respectării de către persoanele juridice care desfăşoară activităţi de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului 384/2001.

Obiectivele Campaniei

  • Identificarea cazurilor de nerespectare a condiţiilor de funcţionare și a procedurii de înregistrare, de către persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate;
  • Identificarea şi combaterea cazurilor de plasare a forţei de muncă în străinătate cu încălcarea obligaţiilor pe care plasatorul le are faţă de solicitantul locului de muncă;
  • Conştientizarea agenţilor de plasare a forţei de muncă în străinătate faţă de obligativitatea respectării prevederilor legale;
  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă a prevederilor legale în domeniu.

Grupul ţintă
Agenţii de plasare a forţei de muncă aflaţi în evidenţa inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi orice alte persoane fizice sau juridice care desfăşoară pe teritoriul României activitatea de selecţie şi plasare a forţei de muncă în străinătate.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:
La acţiune au participat inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă care au verificat un număr de 13 agenți de plasare a forței de muncă. Persoanele mediate au fost plasate în țări precum: Belgia, Olanda și Germania, domeniul de activitate fiind în agricultură.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 7 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 34.000 lei.

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava sunt înregistrați un număr de 13 agenţi economici care au ca activitate principală „ Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă”, cod CAEN 7810.

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

  • Nu a fost respectat art.11 din Legea 156/2000 republicată, privind obligația agenților de plasare a forței de muncă de a transmite, trimestrial, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului încheiat, situația privind contractele de mediere încheiate și persoanele angajate în străinătate, conform modelului stabilit prin normele de aplicare a prezentei legi.
  • Nu a fost respectat art.13 din Legea 156/2000 republicată, conform căruia ofertele ferme din contractele încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitatea de angajator, contractele de mediere și contractele individuale de muncă trebuie să includă toate elementele prevăzute la art.11 din Legea 156/2000.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.