Inspectorii ITM au depistat opt persoane care munceau la negru la firme de construcții și în service-uri autoÎn perioada 18 - 23 mai 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile construcții - cod CAEN 41, 42, 43 și întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 452.

Obiectivele Campaniei:

 • Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activități în domeniile construcțiilor și întreținerea și repararea autovehiculelor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
 • Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială angajatorul își are sediul social.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile construcțiilor și întreținerea și repararea autovehiculelor, a prevederilor legale menţionate.
 • Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Grupul ţintă:
Angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor cod CAEN 41, 42, 43 și întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 452.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă/Muncă nedeclarată:

La acţiune au participat un număr de 14 inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă și compartiment control muncă nedeclarată care au efectuat un număr de 68 controale, în urma cărora s-au aplicat un număr de 52 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 120.500 lei.

Au fost depistate 8 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
- 2 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
- 4 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;
- 2 persoane depistate la muncă în perioada în care aveau contractele individuale de muncă suspendate.

Pentru muncă nedeclarată au fost sancționați 6 angajatori, pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 8 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei.

Deficienţele constatate sunt următoarele:

 • primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă anterior începerii activității;
 • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
 • primirea la muncă a persoanelor fără înregistrarea contractului individual de muncă în registrul electronic, cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • neeliberarea adeverințelor la încetarea raportului de muncă;
 • nerespectarea repausului săptămânal;
 • lipsa copiilor după contractele individuale de muncă la obiectivul de lucru;
 • neevidențierea timpului de muncă prestat de salariați.

Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

La acţiune au participat inspectori de muncă care au controlat un număr de 27 angajatori cu 711 lucrători, fiind sancţionaţi 23 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 47 sancţiuni contravenţionale, dintre care 2 amenzi în valoare de 11.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • nu s-au prevăzut semnalizările de securitate corespunzătoare activităților și traficului rutier;
 • Nu s-au efectuat verificările periodice a echipamentelor de muncă ce intră sub incidența prevederilor ISCIR;
 • nu s-au efectuat controalele medicale periodice;
 • nu s-au întocmit instrucțiuni proprii SSM corespunzătoare activităților astfel ca lucrătorii să primească o instruire adecvată ;
 • nu s-au afișat la loc vizibil regulile de conduită obligatorie cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul(SARS-CoV-2).

Niciun comentariu

Un produs Blogger.