Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii vrea să înfiinţeze o Direcţie Generală Strategie şi o Direcţie Generală Monitorizare Proiecte

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii vrea să desfiinţeze un post de secretar general adjunct, dar şi să înfiinţeze o Direcţie Generală Strategie şi o Direcţie Generală Monitorizare Proiecte. Alte direcţii vor fi înfiinţate prin reorganizarea altor direcţii, arată un proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicat în dezbatere de minister.

Astfel, se desfiinţează un post de secretar general adjunct, iar la nivelul conducerii ministerului va fi un singur secretar general, ajutat de doi secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici.

Va fi totodată înfiinţată Direcţia Generală Strategie în subordinea ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea coordonării şi impulsionării procesului de planificare strategică, elaborare strategii şi integrare a viziunii de dezvoltate pentru domeniile strategice de activitate ale ministerului.

"Această nouă structură va avea ca principale atribuţii coordonarea elaborării strategiilor privind infrastructura naţională de transport, asigurarea de suport structurilor de specialitate din minister pentru elaborarea strategiilor privind infrastructura naţională de transport, monitorizarea realizării în termenii şi la termenele prevăzuţi/ prevăzute în documentele strategice din domeniul infrastructurii naţionale de transport, sprijinirea activităţii de pregătire şi fundamentare a proiectelor strategice, colaborarea cu alte instituţii sau autorităţi publice cu rol în planificarea strategică şi dezvoltare de strategii relevente pentru domeniul de activitate al ministerului etc", se arată în nota de fundamentare.

Această structură nouă se înfiinţează prin preluarea activităţii de infrastructură şi a activităţii de implementare Master Plan din cadrul Direcţiei Investiţii şi Infrastructură, împreună cu numărul de posturi şi personalul aferent, precum şi prin preluarea activităţii de politici publice şi strategie din cadrul Direcţiei generale management, strategie, politici publice, privatizare şi guvernanţă corporativă, împreună cu numărul de posturi şi personalul aferent.

O altă direcţie care va fi înfiinţată este Direcţia Generală Monitorizare Proiecte în vederea coordonării şi impulsionării procesului de pregătire şi urmărire a implementării proiectelor de dezvoltate pentru domeniile strategice de activitate ale ministerului, precum şi monitorizarea realizării în termenii şi la termenele prevăzuţi/prevăzute a proiectelor de importanţă strategică din domeniul infrastructurii naţionale de transport.

"Prin această nouă structură, conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va putea aplica unitar şi eficient instrumente de management în vederea eliminării riscurilor privind blocarea/ amânarea/ întârzierea/ neimplementarea proiectelor de importanţă strategică", mai relevă nota de fundamentare.

Această structură nouă se înfiinţează prin preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcţiei proiecte strategice, monitorizare proiecte şi parteneriat public, prin preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcţiei reglementări tehnice, autorizaţii de construire şi mediu şi prin preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Investiţii şi Infrastructură.

Va fi înfiinţată şi Direcţia Guvernanţă Corporativă prin reorganizarea Direcţiei generale management, strategie, politici publice, privatizare şi guvernanţă corporativă prin preluarea activităţii de management, guvernanţă corporativă şi privatizare, împreună cu posturile şi personalul aferent, precum şi prin reorganizarea Direcţiei economice şi ajutor de stat prin preluarea activităţii de bugete, bilanţuri operatori economici, împreună cu posturile şi personalul aferent.

Se înfiinţează şi o Direcţie Economică, prin desfiinţarea Direcţiei economice şi ajutor de stat, respectiv prin: preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Serviciului financiar contabil, Compartimentului CFPP, Serviciului bugete şi bilanţuri instituţii publice, Serviciului finanţare bugetară şi ale Compartimentului ajutor de stat şi avizare tarife.

Activitatea, structura, posturile şi personalul aferent Serviciului bugete, bilanţuri operatori economici se preiau la structura nou înfiinţată, respectiv Direcţia Guvernanţă Corporativă.

Se înfiinţează şi Direcţia Achiziţii Publice şi Servicii Interne prin preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcţiei achiziţii publice şi administrarea domeniului public şi prin preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Serviciului Tehnic Administrativ. Aceasta preia şi activitatea, structura, posturile şi personalul aferent Compartimentului informatizare din cadrul Direcţiei comunicare, relaţia cu sindicatele, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale.

O altă direcţie înfiinţată este Direcţia comunicare şi dialog social prin reorganizarea Direcţiei comunicare, relaţia cu sindicatele, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale, respectiv prin preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent, mai puţin a activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Compartimentului informatizare, activitate preluată în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ.

De asemenea, se desfiinţează Direcţia Generală Transport Terestru şi se înfiinţează Direcţia Transport Feroviar prin preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcţiei Transport Feroviar, organizată în cadrul Direcţiei generale transport terestru şi prin înfiinţarea Direcţiei Transport Rutier prin preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcţiei Transport Rutier, organizată în cadrul Direcţiei generale transport terestru.

Se redenumeşte Direcţia Corp Control şi Anticorupţie, în Corp Control, organizat la nivel de direcţie.

Se reorganizează Serviciul Probleme Speciale, prin preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Serviciului probleme speciale, respectiv prin preluarea activităţii, structurii, posturilor şi personalului aferent Compartimentului prelucrare date cu caracter personal.

De asemenea, în urma acestei reorganizări a administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor predă către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării unităţile aflate în subordine sau autoritate, precum şi unităţile la care acesta îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, care desfăşoară activităţi în domeniul comunicaţiilor.

"Numărul maxim de posturi al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, se reduce cu 56 de posturi, din care: un număr de 28 de posturi aferente domeniului comunicaţiilor care sunt preluate de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, respectiv posturile şi personalul aferent Direcţiei Reglementări, Politici, Strategii şi Proiecte în Comunicaţii şi a celor care au atribuţii în domeniul comunicaţiilor; un număr de 28 de posturi vacante aferente aparatului propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii", se mai arată în document.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.