ITM, controale la firmele de plasare a forței de muncă în străinătate

În luna martie 2021 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania Națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare forță de muncă în străinătate

Obiectivele Campaniei au fost: 
  • Identificarea cazurilor de nerespectare a condițiilor de funcționare și a procedurii de înregistrare, de către persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate.
  • Identificarea cazurilor de plasare forță de muncă efectuată fără respectarea condiției de a se constitui ca agent de plasare forță de muncă în străinătate(Cod CAEN 7810) și de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă.
  • Conştientizarea agenților de plasare a forței de muncă în străinătate față de obligativitatea respectării prevederilor legale în domeniul de referință.
  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de plasare a forței de muncă a prevederilor legale în domeniu.
Grupul ţintă a fost constituit din agențiile de plasare a forței de muncă aflați în evidența inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și orice alte persoane fizice sau juridice care desfășoară pe teritoriul României activitatea de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate.

La acţiune au participat inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă care au verificat un număr de 16 entități. În urma controalelor efectuate s-a constatat că doar 14 agenți de plasare a forței de muncă sunt înregistrați la Inspectoratul teritorial de Muncă Suceava. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 7.000 lei.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.