ITM Suceava, controale la firmele care folosesc salariați temporari

În lunile martie-aprilie 2021 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania Națională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari

Obiectivele Campaniei au fost:
 • Creşterea gradului de conştientizare a agenților de muncă temporară în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile.
 • Creşterea gradului de conştientizare, a utilizatorilor și a salariaților temporari în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de muncă temporară și a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referință.
 • Verificarea respectării de către agenții de muncă temporară, care au obiect de activitate principală „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului’’ cod CAEN 7820, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, referitoare la: contractele de punere la dispoziție, contractele de muncă temporară, registrul general de evidență a salariaților.
 • Garantarea unui nivel adecvat de protecție în domeniul securității și sănătății în muncă a salariaților detașați în cadrul prestării de servicii transnaționale, pentru lucrătorul pus la dispoziție prin detașare transnațională pe teritoriul României și pentru lucrătorul pus la dispoziție prin detașare transnațională de pe teritoriul României.

Grupul ţintă a fost format din:
 • Societățile care desfășoară „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului, conform codului CAEN 7820”.
 • Angajatorii care au fost sancționați pentru nerespectarea condițiilor legale privind desfășurarea activității ca agent de muncă temporară.
 • Societățile care utilizează salariați temporari prin punere la dispoziție de pe teritoriul României sau al unui stat UE/SEE.
La acţiune au participat inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă ce au verificat un număr de 10 agenți de muncă temporară și 61 utilizatori de salariați temporari. La data controlului în evidența agenților de muncă temporară figurau un număr de 340 de contracte de muncă temporară aflate în executare. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 5.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • lipsa fișei postului în dosarele personale;
 • neincludere clauze specifice în contractul de muncă cu timp parțial;
 • informarea incompletă a salariaților temporari anterior detașării în străinătate;
 • necompletarea contractelor de punere la dispoziție conform art. 91 alin.2 din Legea 53/2003, Codul Muncii(CM), republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • necompletarea contractelor de muncă temporară conform art. 94, alin.2 din Legea 53/2003-CM.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificaţi, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, un număr de 7 agenţi de muncă temporară şi un utilizator al salariaţilor temporari. Cu prilejul verificărilor efectuate, nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.