Admitere USV 2021: Scădere cu 10% față de anul trecut a numărului de candidați înscriși în sesiunea din vară

Înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 10 facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (licență – învățământ la zi și la distanță, masterat și conversie profesională), care au început pe 12 iulie 2021, s-au încheiat ieri, 20 iulie, atât pentru candidații cetățeni români, cât și pentru românii de pretutindeni și cetățenii străini. În această sesiune de admitere, oferta educațională a universității a atras un total de 2532 de candidați cetățeni români pentru programele de licență și conversie profesională (față de 2.831 în 2020), respectiv 738 pentru programele de masterat. Totodată, au fost prelucrate 430 de dosare de înscriere depuse de români de pretutindeni și cetățeni străini. În runda de înscrieri iulie, programele de licență și conversie profesională pentru candidații cetățeni români au cumulat un număr de 3769 de opțiuni pentru cele 1210 de locuri bugetate și 1700 de locuri cu taxă scoase la concurs. Programele de masterat au cumulat 1106 opțiuni pentru cele 639 de locuri bugetate și 884 de locuri cu taxă scoase la concurs.

Perioada înmatriculărilor va începe joi, 22 iulie, și va continua până pe 29 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), urmând ca pe 30 iulie să fie publicate rezultatele finale.

Pentru a fi admiși, candidații declarați admiși au obligația să se înmatriculeze, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. Reamintim că, la fel ca anul trecut, toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV (la programele de studiu de licență, cu frecvență sau ID) vor primi un sprijin material sub forma unui laptop, însoţit de o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot primi anual burse, cu valori cuprinse intre 600 și 1100 lei. De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original, sau – pentru promoția din anul în curs, dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat – adeverința de absolvire în original, studenți care nu au mai urmat un alt program de studii pe locuri bugetate.

Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Acest fapt devine posibil deoarece unii dintre candidații plasați pe un loc superior vor opta pentru pentru alte programe de studiu din USV, eliberând locul atribuit inițial. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească.

Evidențiem și faptul că studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără taxă) grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu. Menționăm că lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obținute în sesiunile de examene.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie, conform următorului calendar:
  • Înscriere și interviu: 6-13 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe, 6-10 septembrie, pentru specializările unde există probe;
  • Probe: 13 septembrie;
  • Afişare rezultate: 14 septembrie;
  • Depunere contestaţii: 14 septembrie, orele 13-16;
  • Afişare rezultate după contestaţii: 14 septembrie;
  • Înmatriculări/Confirmare loc (confirmarea locului prin depunerea actelor în original inclusiv pentru români de pretutindeni): 15 – 20 septembrie;
  • Afişare rezultate finale: 21 septembrie.

Informații legate de admiterea la USV, actualizate în timp real, pot fi accesate la adresa www.admitere.usv.ro.
Mai nouă Mai veche