Simpozionul internațional „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc”, la USV

În perioada 15-17 iulie 2021, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava vă invită la cea de-a V-a ediţie a Simpozionului național cu participare internațională CONTRIBUȚIA BIBLIOTECII LA AFIRMAREA DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC, cu tema: „Noi modalități de prelucrare și transmitere a informației în instituțiile de educaţie şi cultură”.

Întâlnirea va avea loc în sala Auditorium „Joseph Schmidt” şi se va desfăşura atât on-site, cât şi on-line, prin platforma Google Meet.

Peste 50 de participanţi au răspuns invitaţiei Bibliotecii USV: personalităţi ale culturii şi educaţiei din instituţii de prestigiu din ţară (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Ploiești, Alba Iulia, Roman, Bacău, Suceava) şi străinătate (Italia, Grecia, Ucraina, R. Moldova), profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, directori de bibliotecă, reprezentanţi ai minorităţilor etnice din România, artişti plastici, scriitori, publicişti, sociologi, cercetători ştiinţifici, bibliotecari, doctoranzi, masteranzi, studenţi.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociaţia Italienilor din România – Ro.As.It., Asociaţia Bibliotecarilor din România – A.B.R. şi Casa Corpului Didactic „George Tofan” din Suceava.

Cele patru secţiuni din cadrul programului Simpozionului național cu participare internațională sunt:
  • Noi paradigme în activitatea bibliotecarului în perioadă de criză sanitară;
  • Diversitatea informațiilor și rolul lor în inițierea schimburilor culturale și educaționale în perioada pandemiei SARS-CoV-2, 2019-2021;
  • Creația scrisă și adaptarea acesteia în contextul pandemiei;
  • Anul Dante: 700 de ani de la moartea Poetului Suprem - Anno Dantesco: 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.
Vor avea loc comunicări ştiinţifice, lansări de carte, difuzarea unor filme documentare („Traian” şi „Drumul talienilor”), Conferința: Dante e Traiano – susţinută de prof. univ. dr. Livio ZERBINI, Universitatea din Ferrara, vernisaj de expoziţie de pictură (Galeria de Artă a USV, corp A), excursie documentară, vizitarea Bibliotecii USV.
Mai nouă Mai veche