21 de persoane care munceau la negru depistate de inspectorii ITM Suceava în luna noiembrie

În perioada 1-30 noiembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat 301 controale, din care 222 în domeniul relaţiilor de muncă şi 79 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 161 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 104.000 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 222 controale efectuate, s-au aplicat 60 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 83.500 lei.

Au fost depistate 21 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 3 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
 • 17 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 11 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 40.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 79 de controale efectuate s-au aplicat 101 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 20.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au comunicat evenimentele produse;
 • nu s-au cercetat evenimentele produse;
 • nu s-au asigurat dispozitive de protecție colectivă la stivuirea buștenilor;
 • nu s-au autorizat lucrătorii pentru desfășurarea activității de manipulare cu motostivuitoare;
 • nu s-au efectuat instruirile pe linie de securitate și sănătate în muncă;
 • nu s-a efectuat semnalizarea de securitate;
 • nu s-a respectat măsura de a desfășura activitate doar în afara intervalului orar 5,00-21,00;
 • nu s-a realizat măsura de a asigura permiterea accesului numai pentru publicul vaccinat sau trecut prim boala infectării cu SARS CoV2.
În luna noiembrie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 23 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 decembrie 2021, figurează ca fiind înregistrate 137.707 de contracte individuale de muncă active din care:

- 126.248 pe durată nedeterminată;
- 11.459 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.