Inspectorii ITM au verificat angajatorii care își desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție – cod CAEN 7490

În luna decembrie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania la nivel naţional privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție – cod CAEN 7490.

Obiectivele campaniei au fost:
  • Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie.
  • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menționate.
  • Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

Grupul ţintă a fost reprezentat de unitățile care au ca obiect de activitate – cod CAEN 7490.

La acţiune au participat inspectori de muncă care au efectuat un număr de 13 controale.

Pentru alte încălcări decât munca nedeclarată, valoarea amenzilor aplicate a fost de 1.000 lei.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost:
  • transmiteri cu intarziere in registrul electronic a contractelor individuale de muncă;
  • completarea registrului electronic cu date eronate sau incomplete;
  • neeliberarea adeverințelor la încetarea raportului de muncă.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.