Inspectorii ITM Suceava au descins în brutăriile din județ și au aplicat zeci de sancțiuni

În luna noiembrie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania la nivel naţional pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase și comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

Obiectivele campaniei au fost: 
 • Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activități în domeniile mai sus menționate, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
 • Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială angajatorul își are sediul social.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile mai sus menționate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
 • Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Grupul ţintă a fost reprezentat din angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107 și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate - cod CAEN 4724.

În domeniul relaţiilor de muncă, la acţiune au participat 16 inspectori de muncă care au efectuat un număr de 36 controale, fiind sancționați trei angajatori.

În urma verificărilor efectuate, pentru deficiențele constatate, au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 20.000 lei.

Pentru alte încălcări decât munca nedeclarată valoarea amenzilor aplicate a fost de 2.000 lei.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost:
 • primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă anterior începerii activității;
 • transmiteri cu intarziere in registrul electronic pentru situatiile de suspendare CIM;
 • completarea registrului electronic cu date eronate sau incomplete;
 • lipsa copiilor după contractele individuale de muncă la obiectivul de lucru;
 • neevidențierea timpului de muncă prestat de salariati;
 • încadrare fără certificat medical;
 • evidența orelor de muncă contrară dispoz. art.119 din Legea 53/2003- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiune au participat inspectori de muncă care au controlat un număr de 18 angajatori cu 337 lucrători, fiind sancţionaţi 16 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 32 avertismente.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost:
 • Nu au fost desemnați lucrătorii responsabili pentru acordarea primului ajutor.
 • Activitatea de prevenire și protecție nu este organizată conform prevederilor legale.
 • Nu au fost acordate suficiente măști de protecție.
 • Neefectuarea controlului medical periodic, pentru toți lucrătorii.
ITM Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.