ITM Suceava a descoperit probleme la 13 societăți din industria forestieră, dar nu a aplicat nicio amendă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a anunțat că a finalizat realizarea acțiunilor din Programul cadru al Inspecției Muncii pe anul 2021.

În cadrul acțiunii „verificarea respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere”, motivată de faptul că lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecințe mortale (în medie 13 accidente mortale pe an) sau foarte grave, s-au verificart a 13 societăți cu un număr total de 167 lucrători și au fost aplicate 23 de avertismente.

Acțiunea „obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în industria extractivă de suprafață”, avându-se în vedere cele mai semnificative riscuri întâlnite (Riscul legat de echipamentele de muncă nedotate cu protecții care să prevină pătrunderea personalului în raza de acțiune; Incendiile provocate de blocarea funcționării benzilor transportoare și a altor utilaje de transport al substanțelor minerale utile, cât și subdimensionarea cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje; Riscuri legate de nerespectarea monografiei de lucru din cariere), s-au finalizat prin verificarea a 12 societati care totalizează 223 lucrători, s-au constatat 12 deficiente și s-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 31.000 lei.

Acțiunea cu privire la „respectarea prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier de mărfuri”, plecată de la faptul că transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate cu un număr mare de evenimente urmate de vătămarea lucrătorilor, sector situat imediat după cel de construcții, raportat la numărul și gravitatea accidentelor de muncă (lucrătorii care se accidentează în condițiile în care vehiculul se află în staționare sau în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul angajatorului beneficiar al transportului) s-a finalizat cu verificarea a 23 societăți din care 8 au fost sancționate cu avertisment pentru cele 12 deficiențe constatate.

Având în vedere că afecțiunile musculo-scheletice (AMS) continuă să fie una din cele mai frecvente probleme de sănătate profesională din Europa trebuiesc depuse mai multe eforturi de sensibilizare cu privire la prevenirea lor. Pe acest considerent s-a realizat acțiunea „verificarea modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora”. S-au efectuat 9 controale din care la 4 unități s-au identificat in total 10 neconformități sancționate cu 9 avertismente și cu o amendă în valoare de 3.500 lei.

În Comunicarea Comisiei Europene COM(2014) 332 final referitoare la Cadrul strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020 se precizează că: „garantarea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru cei peste 217 milioane de angajați din UE reprezintă un obiectiv strategic pentru Comisia Europeană.[…] Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sănătoase la locul de muncă sunt esențiale nu numai pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă și a condițiilor de lucru, ci și pentru promovarea competitivității.” Unul dintre obiectivele strategice se referă la o mai bună punere în aplicare de către statele membre a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă. In acest sens, Cadrul strategic al UE precizează că: „este esențial ca întreprinderile să privească misiunea inspectorilor ca pe un efort de facilitare a respectării legislației, și nu ca pe un obstacol în calea activității lor economice.”

În acest context şi având în vedere specificitatea microîntreprinderilor care se confruntă adesea cu resurse limitate, precum și cu riscuri profesionale care nu sunt cunoscute/evaluate, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2021 s-a inclus Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1-9 lucrători). Acțiunea s-a finalizat cu 25 controale care au identificat 32 neconformități sancționate cu tot atâtea avertismente.

Acţiunea de „control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus” a urmărit, pe de o parte, conștientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerințelor legale din domeniul securității şi sănătății în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situației actuale a activităților de prevenire şi protecție realizate în întreprinderi, care vizează riscurile profesionale rezultate sau care pot să rezulte din expunerea lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus, în cursul activității lor și s-a finalizat cu efectuarea a 682 controale, cu 139 măsuri dispuse și sancționarea a 112 angajatori cu un total de 136 avertismente și 3 amenzi în valoare de 7. 000 lei.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.