23 de persoane angajate la negru, depistate de ITM Suceava în luna iulie. Cinci angajatori au fost sancționați cu amenzi de 240.000 de lei

În perioada 1-31 iulie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 265 de controale, dintre care 197 în domeniul relaţiilor de muncă şi 68 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 115 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 334.000 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 197 controale efectuate, s-au aplicat 46 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 319.000 lei.

Au fost depistate 23 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, toate fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați cinci angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 240.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 68 de controale efectuate s-au aplicat 69 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 15.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au îndeplinit măsurile stabilite de inspectorii de muncă;
 • nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție antistatic;
 • nu s-au întocmit Fișele de identificare a riscurilor profesionale;
 • nu s-au folosit mijloace pentru a asigura stiva de bușteni;
 • nu au fost instruiți lucrătorii cu măsurile stabilite în planul de prevenire și protecție;
 • nu au primit toți lucrătorii o instruire suficientă și adecvată specificului locului de muncă.
 • nu s-au comunicat și cercetat evenimentele.
În luna iulie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 20 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 august 2022, figurează ca fiind înregistrate 137.986 de contracte individuale de muncă active dintre care 128.311 pe durată nedeterminată și 9.675 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.