Nereguli la trei contracte ale Primăriei Suceava descoperite de un audit al Curții de Conturi

Curtea de Conturi a descoperit nereguli în cazul a trei contracte ale Primăriei municipiului Suceava privind modernizarea trotuarelor cu pavele, modernizarea pieței din cartierul George Enescu și devierea conductelor de termoficare de pe strada Apeductului. 

„La UATM Suceava au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate cu privire la modul de constituire a garanțiilor de bună execuție aferente contractelor de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiții „Construire hală cu parcare subterană pentru Piața agroalimentară George Enescu”, „Lucrări de îmbrăcare și reparații trotuare, cu pavele, pe raza municipiului Suceava” și „Proiectare și execuție lucrări de deviere conducte de termoficare pe strada Apeductului, municipiul Suceava”, prin nereținerea/ neconstituirea garanției de bună execuție sau garanție de bună execuție neacoperită de polițe de asigurare în sumă de 410.396,97 lei”.

Abaterile de la legalitate și regularitate au fost constatate prin raportul de audit financiar realizat de specialiștii Camerei de Conturi Suceava.

De exemplu, în raportul de audit se arată că Primăria municipiului Suceava a încheiat cu SC Symmetrica SRL Verești contractul de lucrări nr. 23240/05.08.2020 având ca obiect „lucrări de îmbrăcare și reparații trotuare, cu pavele, pe raza municipiului Suceava”. La punctul 12 era prevăzută obligația executantului de a constitui garanția de bună execuție în cuantum de 5% din preț. La momentul realizării auditului s-a constatat că executantul a emis nouă facturi în valoare totală de 2.939.594,42 lei, dar a constituit o garanție de doar 21.428,58 lei, în loc de 44.093,92 de lei.  

Pentru înlăturarea deficiențelor, directorul Camerei de Conturi Suceava a dispus, printre altele, „extinderea verificărilor la toate contractele de execuție de lucrări încheiate în perioada 2020-2021, în care sunt stipulate clauze contractuale privind constituirea și reținerea garanției de bună execuție, constituirea și evidențierea în conturi speciale a garanțiilor de bună execuție constituite, conform prevederilor legale, inclusiv a celor stabilite urmarea efectuării acțiunii de audit financiar reprezentând garanții de bună execuție în sumă de 410.396,97 lei, nereținute/ neconstituite sau neacoperite de poliție de asigurare, în cazul contractelor de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiții:
  • „Construire hală cu parcare subterană pentru Piața agroalimentară George Enescu”;
  • „Lucrări de îmbrăcare și reparații trotuare, cu pavele, pe raza municipiului Suceava”;
  • „Proiectare și execuție lucrări de deviere conducte de termoficare strada Apeductului, municipiul Suceava”.
Termenul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia directorului Camerei de Conturi este data de 30 decembrie 2022. 
Mai nouă Mai veche