Candidați slab pregătiți sau polițiști prea exigenți? Rată de promovare de 41,32% la proba teoretică și 45,17% la proba practică a examenului pentru permisul auto, în județul Suceava

Prefectul Alexandru Moldovan a desfășurat, luni, împreună cu subinspectorul de poliție Butnariu Cosmin – Vasile, împuternicit șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor Suceava (S.P.C.R.P.C.Î.V. Suceava), o activitate de analiză a principalilor indicatori rezultați din activitatea desfășurată pe parcursul lunii ianuarie a anului curent.

În acest moment, în cadrul serviciului își desfășoară activitatea 2 ofițeri și 6 agenți de poliție examinatori atestați pentru categoria B, dintre care 3 sunt atestați și pentru categoriile C, CE, D, iar 3 sunt în curs de obținere a atestatului de examinare a șoferilor profesioniști.

În perioada 30.01 – 13.02.2023, un număr de 6 lucrători din cadrul serviciului (3 agenți din structura Compartimentului Regim Permise de Conducere și Examinări, respectiv 2 ofițeri și 1 agent din structura Compartimentului Înmatriculări) urmează un curs de atestare/reatestare în vederea obținerii calității de examinator la categoria B. Lucrătorii din cadrul Compartimentului Înmatriculări vor desfășura activitate de examinare în funcție de nevoile existente la un moment dat, astfel încât, per total, activitatea de examinare practică să nu fie diminuată în perioada concediilor.

În ceea ce privește activitatea de examinare a candidaților la proba practică în vederea obținerii permisului de conducere, au fost suplimentate locuri disponibile în vederea programării la traseu în perioada 11.02-18.02.2023, iar următorul termen de programare la proba practică este începând cu data de 20.03.2023.

Promovabilitatea candidaților la proba teoretică este de 41.32% (categoria B) și 64% (profesioniști), în timp ce la proba practică pentru categoria B este de 45.17%, iar pentru profesioniști 56.64%.

În cadrul Compartimentului Permise de Conducere, în perioada 01.01.2023-31.01.2023 au fost efectuate un număr de 4500 operațiuni de preschimbare permise de conducere, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 când au fost operate 2188 operațiuni, diferența de 2312 permise preschimbate în plus datorându-se înființării a 2 noi ghișee în cadrul compartimentului, în acest fel acoperindu-se numărul foarte mare de cereri din partea cetățenilor.

Programările la ghișeu în vederea preschimbării permiselor de conducere sunt la acest moment de la o zi la alta.

În cadrul Compartimentului Înmatriculări au fost înființate un număr de 4 noi ghișee în vederea acoperirii numărului mare de cereri de înmatriculare venite din partea persoanelor fizice sau juricice, operațiunile de înmatriculare/transcriere autovehicule având prima dată disponibilă pentru programare începând cu 01.03.2023, cu mențiunea faptului că pentru acest tip de operațiuni sunt suplimentate săptămânal locurile. De asemenea, pentru operațiunile de autorizare provizorie și radiere autoveihcule există locuri disponibile în vederea programării de la o zi la alta.

În perioada 01.01-31.01.2023 au fost efectuate un număr de aproximativ 10.000 operațiuni pe linie de înmatriculare a vechiculelor.

Totodată, în vederea remedierii decalajelor aferente timpilor de așteptare la proba practică, la operațiuni ghișeu permise/înmatriculări, prin ordinul prefectului s-au aprobat sesiuni suplimentare de lucru în zilele de sâmbătă ale lunii ianuarie, care vor continua și în luna februarie.

În cursul lunii martie 2023 va fi organizată o întâlnire de lucru cu reprezentanții tuturor școlilor de șoferi care desfășoară activitate de instruire pe raza județului, prilej cu care vor fi analizate și discutate problemele de interes comun, astfel încât activitatea de examinare în vederea dobândirii permisului de conducere auto să se desfășoare în condiții corecte și civilizate, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare.
Mai nouă Mai veche