Daily Motors vrea să construiască un bloc cu șase etaje în spatele Primăriei Suceava

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru construire clădire cu regim mare de înălțime cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1.165 metri pătrați, identic cu parcela cadastrală nr. 52267, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Alexandru cel Bun, inițiator SC Daily Motors SRL.

Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 8 martie 2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din bulevardul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.

Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.