Concurs angajare Șef Serviciu Achiziții Publice - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Serviciului Achiziții Publice, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, următorul post vacant: Șef serviciu – 1 post.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
 • Absolvent de facultate cu diplomă de licenţă;
 • Vechime în domeniul achizițiilor publice de minim 3 ani;
 • Vechime în muncă de minim 10 ani;
 • Cunoștințe de utilizare PC (Office, google drive, e-mail, etc);
 • Cunoștințe de utilizare SEAP, Formular ANI;
 • Abilități de comunicare și relaționare.
Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:
 • formularul de înscriere la concurs – se găsește la Serviciul Resurse Umane, Corp F, cam. 210 si pe pagina web a instituției;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate/certificat căsătorie/ certificat naștere, etc. (se vor prezenta şi în original);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și în original);
 • copia carnetului de muncă / adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se vor prezenta şi în original);
 • adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale sau cazier judiciar;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 25.09.2023-06.10.2023, între orele 0900– 1200 la Serviciul Resurse Umane (SRU), corp F, camera 210.

Selecție dosare10.10.2023, până la ora 16Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
11.10.2023, până la ora 16Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210
12.10.2023, până la ora 16Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

Concursul, constând din probă scrisă (cunoştinţe teoretice conform bibliografiei și competențe în utilizarea calculatorului) şi interviu, va avea loc în intervalul 10.2023-30.10.2023, astfel:

Proba de concursDataExplicații
Proba scrisă19.10.2023, ora 09, corp F, sala 218Cunoştinţe teoretice conf. bibliografiei și competențe PC
20.10.2023, ora 16Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
23.10.2023, până la ora 16Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210
24.10.2023, până la ora 16Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
Interviu25.10.2023, ora 09, corp F, sala 218Interviu
26.10.2023, ora 16Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
27.10.2023, până la ora 16Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210
30.10.2023, până la ora 16Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
Rezultat finale31.10.2023 până la ora 16Afișare rezultat Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
  Informații suplimentare la telefon 0230/ 216147, int. 413/412.
  Bibliografia şi tematica de concurs sunt prevăzute în anexa prezentului anunţ.

  Salariu de bază va fi diferențiat funcție de tranșe de vechime în muncă și va fi cuprins între 6.853 lei (tranșă vechime în muncă 2) și 7.200 lei (tranșă vechime în muncă 5).

  Mai nouă Mai veche