Județul Suceava intră în Girl Power Network - Rețeaua fetelor puternice din mediul rural

40 de biblioteci sătești din 10 județe ale țării s-au alăturat rețelei Girl Power Network, oferind adolescentelor din mediul rural o experiență de învățare gândită să completeze informațiile pe care acestea le primesc la școală. Peste 400 de adolescente se adaugă astfel celor 125 de fete care au trecut deja prin program în 2022. Conform metodologiei SROI dezvoltată de aripa de cercetare a Fundației Progress, care calculează sub formă monetară impactul proiectelor sociale în comunități, proiectul Girl Power Network are un SROI 1:1,85, ceea ce ne arată că, pentru fiecare leu investit în proiect, valoarea socială creată este de aproape dublă. O valoare supraunitară a SROI este dovada unei investiții eficiente în comunitate, iar un indice de 1,85 plasează proiectul Girl Power Network în zona de succes și exemplu de bune practici.

Fundația Progress utilizează metodologia obișnuită din proiectele sale (cercuri de învățare), înființând în biblioteci cluburi de împuternicire pentru adolescente. Acestea parcurg împreună cu bibliotecarele lor teme variate, de importanță majoră pentru dezvoltarea lor: educație pentru sănătate, căutarea identității, anxietate, comunicare asertivă, bullying, discriminare, cetățenie activă, independență financiară, meseriile viitorului, fake news și fact checking, încălzire globală, trafic de persoane.

Anul trecut, proiectul s-a derulat în 10 comunități rurale din județele Sălaj, Gorj, Vâlcea, Neamț, Brăila, Prahova, Dâmbovița, Călărași. În 2023, încă 40 de biblioteci se alătură rețelei Girl Power Network, aducând proiectul în 10 noi județe: Hundoara, Suceava, Alba, Argeș, Ialomița, Galați, Olt, Dolj, Buzău, Tulcea.

Despina U. din comuna Bâra (județul Neamț) povestește despre experiența ei: „Proiectul Girl Power Network a fost o experiență minunată, care mi-a schimbat total viața. La început eram foarte timidă, nu comunicam, nu colaboram în niciun fel, acum sunt deschisă, încerc să cooperez cu ceilalți, să văd care sunt opiniile lor. Nu m-am mai gândit doar la mine, am văzut și punctul lor de vedere. Mi-am schimbat gândirea față de ei, față de mine”.

Despre Girl Power Network

Proiect derulat Fundația Progress, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului GirlPower Network – Rețeaua fetelor puternice din rural este să educe, să crească nivelul de capacitare și să dezvolte intelectual 500 de fete din mediul rural, pentru ca ele să facă față mai bine provocărilor aduse de viitor. Astfel, adolescentele vor face față situațiilor de violență verbală și fizică, directă și online, de defăimare și jignire, vor deveni puternice prin dobândirea de cunoștințe și competențe sociale, vor avea curajul de a-și exprima opinia și de a participa la deciziile comunității în chestiuni care le privesc.

Despre Fundația Progress:

Fundația Progress este o organizație nonguvernamentală, înființată în anul 1996 în Bistrița, ce contribuie la dezvoltarea instituțiilor comunitare, a persoanelor și grupurilor vulnerabile și ajută oamenii să devină mai puternici prin educație, tehnologie, cercetare și inovație. Organizația oferă sprijin cetățenilor pentru a evolua, a-și valorifica potențialul și a atinge bunăstarea în comunități durabile și reziliente. Prin parteneriatele create, Fundația Progress se concentrează pe facilitarea învățării pe tot parcursul vieții, transferul inovației, crearea de competențe IT și STEM și dezvoltarea de noi metodologii pentru proiectarea participativă și incluziunea socială. În îndeplinirea obiectivelor și pentru a ajunge la orice grup social organizația folosește bibliotecile publice și spațiile comunitare din sate și orașe ca puncte focale de învățare și centre de inovație socială. (www.progressfoundation.ro)

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați http://www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Mai nouă Mai veche