6.614 elevi susțin Evaluarea Națională în 159 de centre de examen din județul Suceava

Probele scrise ale Examenului de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a vor avea loc în zilele de 19 iunie 2023, la Limba și literatura română și 21 iunie 2023, la Matematică.

În județul Suceava sunt înscriși pentru a susține aceste probe 6.614 elevi. Examenul va fi organizat în 159 centre de examen.

Pentru evaluarea lucrărilor au fost constituite trei Centre zonale de evaluare: Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava și Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava.

Conform procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, au fost aprobate 24 de solicitări de desfășurare a examenului în condiții speciale, după cum urmează:
  • prelungirea timpului de lucru cu maxim 2 ore pentru 21 elevi, dintre care 5 susțin probele cu interpret mimico-gestual, 6 susțin probele într-o sală separată, 2 sunt monitorizați cu dispozitiv de monitorizare a glicemiei, pompă de insulină, glucometru și telefon mobil, 2 redactează lucrarea scrisă prin utilizarea materialelor compensatorii (tabele cu formule) și instrumente compensatorii (calculator), 4 beneficiază de prezența unui însoțitor în sala de examen, iar 2 beneficiază de transmiterea subiectelor prin dictare de către unul din profesorii asistenți
  • prelungirea timpului de lucru cu 1 oră pentru 2 elevi cu fracturi antebraț
  • redactarea lucrării scrise de către unul dintre profesorii asistenți pentru 1 elev cu contuzie mână dreaptă ghipsată.
Accesul candidaților în unitățile de învățământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 - 8:30. Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor pot folosi și creion negru.

Probele încep la ora 9:00, când candidații vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne (acolo unde este cazul, pot fi solicitate și pagini suplimentare).

Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare. Asistenții vor verifica datele înscrise de candidați și vor secretiza caseta, conform procedurilor.

Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. De asemenea, se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen. Nu sunt acceptați în examen candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop.

Primele rezultate vor fi afișate miercuri, 28 iunie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16:00 - 19:00) și 29 iunie (în intervalul orar 8:00 - 12:00).

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie.
Mai nouă Mai veche