Amenzi și lemn confiscat după controale la două gatere din Râșca

Polițiștii au continuat activitățile de verificare și control la unități economice care au ca profil debitarea, depozitarea și comercializarea de material lemnos. După efectuarea a două controale la unități economice din comuna Râșca, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 16.000 lei și au confiscat cca. 50 metri cubi lemn în valoare de peste 12.000 lei.

În perioada de 21-23.06.2023, în baza informațiilor deținute la nivelul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul I.P.J. Suceava, polițiștii, împreună cu lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, au efectuat un control pe linia achiziționării, debitării și comercializării de materiale lemnoase la o societate de profil cu sediul în com. Râșca, jud. Suceava, dar și la o altă unitate economică cu sediul în sat Slătioara, com. Râșca, jud. Suceava, (aceste societăți având depozitele învecinate și nedelimitate).
Polițiștii și lucrătorii silvici au procedat la efectuarea stocului faptic al materialului lemnos deținut în depozitul societăților iar în urma realizării balanței dintre stocurile scriptice raportate în SUMAL 2.0 și stocurile faptice de material lemnos inventariate în depozitul societăților.

Astfel, la operatorul economic din com. Râșca, jud. Suceava, acesta deține cantitatea de 10,1 mc lemn rotund de lucru rășinoase fără documente care să ateste proveniența legală. De asemenea, operatorul economic nu avea împrejmuit depozitul pe toate laturile conform normelor în vigoare respectiv a efectuat fotografiile aferente unui număr de 4 avize de însoțire a materialului lemnos din care nu s-a putut distinge încărcătura
În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională a unității, aplicându-se trei sancţiuni contravenționale în valoare de 6.000 lei, conform art.19 alin. (1), lit. b), art. 21 lit. b și art. 19 alin 2^2 lit. a din Lg. 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantităţii de 10,1 mc lemn de lucru răsinoase în valoare de 2.555 lei (preț stabilit conform Ordinului 216/2023).


La cea de-a doua unitate economică s-a constatat că operatorul deține în depozitul societății din sat Slătioara, com. Râșca, jud. Suceava, cantitatea de 39,213 mc lemn rotund de lucru rășinoase fără documente care să ateste proveniența legală. De asemenea, operatorul economic nu avea împrejmuit depozitul pe toate laturile conform normelor în vigoare.
Polițiștii s-a dispus sancţionarea contravenţională a societății, aplicându-se două sancţiuni contravenționale în valoare de 10.000 lei, conform art.19 alin. (1), lit. c) și art. 21 lit. b din Lg. 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantităţii de 39,213 mc lemn de lucru răsinoase în valoare de 9.999 lei (preț stabilit conform Ordinului 216/2023), materialul lemnos fiind predat în custodia Ocolului Silvic Fălticeni.

Poliţiştii atrag atenţia asupra respectării legislaţiei în domeniul silvic, acţiuni şi controale în vederea celor care comit delicte silvice urmând a fi desfăşurate şi în perioada următoare în vederea identificării şi tragerii la răspundere a celor care încalcă normele în vigoare.
Mai nouă Mai veche