ITM Suceava nu mai soluționează cereri prin email care nu sunt semnate electronic. Angajatorii care nu dețin semnătură electronică trebuie să depună cererile semnate olograf

Având în vedere dispozițiile art.5 din OUG nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava aduce la cunoștința angajatorilor că cererile pentru transmiterea registrului electronic al salariaților și eliberarea parolelor Revisal/Zilieri trimise de angajatori prin poșta electronică, vor fi soluționate doar dacă cererile sunt semnate cu semnătură electronică de către reprezentantul legal al angajatorului.

Adresele de e-mail la care se transmit cererile semnate electronic sunt: itmsuceava@itmsuceav.ro ; public@itmsuceava.ro.

În cazul în care cererile nu sunt semnate electronic, ele se vor restitui angajatorilor, cu îndrumarea ca reprezentantul legal să semneze cererile cu semnătura electronică sau, în cazul în care nu deține semnătură electronică, să se prezinte la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, în vederea transmiterii registrului electronic al salariaților și a eliberării parolei revisal.

În cazul prezentării la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava se vor depune cererile completate și semnate olograf, fișierul rvs pe suport electronic și documentele precizate în Procedura aprobată prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.1918/2011 (adresă înaintare fișier .rvs, adresă eliberare/schimbare parolă, copie CUI angajator, copie act identitate reprezentant legal angajator).
Mai nouă Mai veche