ELSTUD 2023 - Sesiune internațională de comunicări științifice ale studenților, la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

În perioada 29 iunie - 1 iulie 2023, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat cea de-a XVII-a ediție a Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice ale Studenților - ELSTUD 2023, la care s-au înregistrat 58 de lucrări, structurate pe cinci categorii: 
  • Inginerie electrică, 
  • Energetică și managementul energiei, 
  • Sisteme automate, electronică și telecomunicații, 
  • Calculatoare și tehnologia informației, 
  • Științe inginerești aplicate. 
Dintre acestea, 8 lucrări au fost propuse de studenți ai Universității Tehnice din Chișină, iar 3 au fost propuse de studenți au venit de la Universitatea Națională Politehnică Odessa, Institutul de Inginerie Electrică și Electromecanică, Departamentul de Energie electrică și gestionarea energiei. 

La manifestare au participat 70 de studenți, care au dezbătut tematica cercetărilor realizate, în concordanță cu noile tehnologii apărute în domenii precum energia, telecomunicațiile, automatizarea proceselor industriale, ingineria medicală.

Programul a inclus și două workshopuri, după cum urmează:
  • Optimizarea integrării studenților Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) pe piața muncii prin adaptarea ofertei educaționale și a activității serviciilor de consiliere în carieră - manifestare în cadrul proiectului: CNFIS-FDI-2023-F-0501
  • Curiozitatea și creativitatea în activitatea de cercetare - manifestare în cadrul proiectelor: ReCoNnect2, HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01, și Centrul de orientare, asociere și consiliere în cariera de cercetător pentru regiunea de dezvoltare Nord Est a României, în cadrul Universității „Stefan cel Mare” din Suceava (COACH USV), cofinanțat din PNRR pentru înființarea și dezvoltarea singurului centru regional de consiliere în cariera de cercetător pentru Regiunea Nord Est, asociat European Research Area Talent Platform.

„Organizată în preajma sesiunii de admitere, ce se va desfășura în perioada 10 – 18 iulie, această ediție se remarcă printr-un număr mare de lucrări în domeniul ingineriei electrice, dar și printr-un interes crescut în ceea ce privește domeniile energiei neconvenționale, electronicii și ingineriei medicale. Așteptăm, astfel, noi studenți, care să se opteze pentru cele peste 600 de locuri scoase la admitere în domenii de maxim interes pentru industria națională, în contextul în care ediția 2024 a QS World University Rankings a confirmat poziționarea USV în categoria primelor 1400 de universități ale lumii”, a declarat prof. dr. ing. L. Dan Milici, decanul facultății organizatoare.

Manifestarea a fost finantață de Ministerul Educației, iar coorganizatori au fost Asociația Generală a Inginerilor din România, filiala Suceava, și Organizația Studenților din Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor FI(R)ESC.
Mai nouă Mai veche