Oameni și sare, școală de vară organizată de Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin protejarea patrimoniului - Ateliere Cacica – Oameni și Sare
Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA), din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează, în perioada 24 - 29 iulie 2023, școala de vară „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin protejarea patrimoniului - Ateliere Cacica – Oameni și Sare”, ediția a VI-a.

La ediția din acest an, care se va desfășura atât în campusul universitar, cât și în localitatea Cacica, vor participa profesori și studenți de la mai multe universități: 
  • Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
  • Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, 
  • Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași, 
  • Universitatea de Vest din Timișoara, 
  • Academia de Studii Economice din București, 
  • Universitatea din București, 
  • Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, 
  • Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. 

Studenții, masteranzii și doctoranzii selectați vor participa la diverse activități, vor avea sesiuni de lucru în echipă și vor face vizite în teren, familiarizându-se cu domeniul antreprenorial și cu reala complexitate a acestuia, dar și cu frumusețile naturale și cu patrimoniul istoric și cultural unic din județul Suceava.

Pe lângă activitățile cuprinse în program, studenții vor face o vizită la Voroneț, Mănăstirea Humorului, Basilica Minor Cacica și Salina Cacica. De asemenea, se va organiza o piață volantă, Piața satului, unde vor fi prezenți producători locali, iar participanții la școala de vară vor avea posibilitatea să prezinte rezultatele/produsele obținute în cadrul atelierelor la care au fost înscriși.

Programul celor 6 zile va reprezenta o experiență unică, deoarece participanții vor intra în contact direct cu experți, specialiști în domeniul antreprenorial, precum și cu diverși antreprenori. Programul detaliat al școlii de vară poate fi consultat pe pagina facultății, accesând următoarea legătură: https://scoaladevarafeaa.usm.ro/program.
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin protejarea patrimoniului - Ateliere Cacica – Oameni și Sare
Mai nouă Mai veche